Udsætning af babyål skal hjælpe truet ålebestand

Fiskere og opdrættere udsætter halvanden million glasål, der skal hjælpe kriseramt bestand af ål på fode igen.

Den slanke og aflange ålefisk er blevet et særsyn i søer, åer og have de senere år.

Men et samarbejde mellem DTU Aqua, danske lystfiskere og åleopdrættere skal forsøge at række den truede fiskeart en hjælpende hånd.

De kommende uger udsættes således halvanden million glasål i danske søer, åer og kystområder.

- Vi ved ikke med sikkerhed, om udsætningerne virker, men vi har en forventning om, at de udsatte ål vokser op og svømmer til gydeområderne i Sargassohavet og derved er med til at ophjælpe bestanden, siger Michael Ingemann Pedersen, der er videnskabelig medarbejder ved DTU Aqua.

Udsætningen af åleynglen, der kommer fra Sydeuropa, sker som led i en forvaltningsplan, der siden 2009 har været gældende for den truede ål.

Og ålen er i krise. Det skønnes, at mængden af åleyngel de seneste 25 år er faldet med hele 90 procent, og eksperterne ved ikke helt hvorfor.

- Vi ved ikke præcis, hvad årsagen til tilbagegangen er. Men vi har en god formodning om, at landbrug og industri gennem årtier har ændret vandmiljøet, så mængden af opvækstområder for ålen er blevet reduceret, siger Michael Ingemann Pedersen.

Når åleynglen flyttes fra Sydeuropa til udsætning i Danmark, er det ud fra en tankegang om, at ynglen har bedre overlevelsesmuligheder her.

- Filosofien bag åleudsætningerne er at flytte ål fra områder med relativ stor tæthed til områder med væsentlig mindre tæthed. På den måde bliver chancen for overlevelse større, siger åleopdrætter Morten Lauritzen fra et af de medvirkende dambrug, Jupiter Ål på Møn.

Det er ikke kun baggrunden for ålens tilbagegang, der volder eksperterne hovedbrud. Det gør ålens lange rejse til Sargassohavet også.

Det eneste sted på kloden, hvor ålen vil gyde, er Sargassohavet, der ligger syd for Bermuda-øerne - 6000 kilometer fra ålens levesteder i søer, åer og kystområder i Europa.

Spørgsmål: Hvorfor er det så vigtigt at bevare ålen?

- Ålen har jo været en stor ressource. Det har været den økonomisk tredje mest vigtige fisk for dansk fiskeri, og så har vi jo en stor tradition med at spise ål.

- Hvis vi fisker den helt ned, så er det ikke sikkert, den kommer igen. Så det gælder om at prøve at regulere fiskeriet og de ting, der gør, at den går tilbage, siger Michael Ingemann Pedersen.

0 kommentarer
Vis kommentarer