Udskældt chef tilbage i politiet

Lykke Sørensen skal fremover være direktør for hele politiområdet i Rigspolitiet

Den udskældte tidligere juridiske chef i PET skal fremover være direktør for politiområdet i Rigspolitiet. Foto: Jens Dresling
Den udskældte tidligere juridiske chef i PET skal fremover være direktør for politiområdet i Rigspolitiet. Foto: Jens Dresling

Lykke Sørensen efterlod i 2014 Politiets Efterretningstjeneste (PET) i dyb kaos efter i en årrække at have været en del af en ledelse, der havde styret efterretningstjenesten med psykisk terror og frygt.

Nu kan Ekstra Bladet afsløre, at den 54-årig jurist er tilbage i politiet, hvor hun har landet en toppost som politidirektør for politiområdet i Rigspolitiet. Lykke Sørensen bliver dermed ansvarlig for omkring 650 ansatte - og for enheder som Nationalt Efterforskningscenter (NEC) Nationalt Cyber Crime Center (NCC) og Nationalt Kriminalteknisk Center (NKC).

Det fremgår af en intern orientering i politiet, Ekstra Bladet er i besiddelse af. 

Lykke Sørensen var juridisk chef i PET fra 2007 til 2014. I 2013 begynder Ekstra Bladet at afdække, hvordan arbejdsmiljøet sejler i efterretningstjenesten.  

Det kulminerer i januar 2014, hvor en uvildig rapport fra konsulentfirmaet Cairos slår fast, at Lykke Sørensen er en af de hovedansvarlige for, at samarbejdet mellem ledelsen og de ansatte er kørt helt af sporet.

I rapporten konkluderes det blandt andet, at hun sammen med tidligere PET-chef Jakob Scharf og administrationschef Mette Lyster Knudsen er skyld i en ikke fungerende direktion, hierarkisk ledelse med begrænset involvering, konfliktfyldt organisationskultur, implementeringsbarrierer og manglende kommunikation.

Samtidig bliver det slået fast, at ledelsens stil er gået ud over efterretningstjenestens arbejde:

'Selv om der i forhold til politikredsene er bedre bevillings- og ressourcemæssige vilkår samt både loyalitet og stolthed over for PET, hæmmer samarbejdsproblemerne produktiviteten i opgavevaretagelsen.'

Det bliver Lykke Sørensen chef for

National Beredskabsafdeling

National Beredskabsafdeling består af to centre: Center for operation og Center for udvikling. Afdelingens primære opgave er at sætte retning og styring samt koordinere og understøtte politiets arbejde på beredskabs- og krisestyringsområdet, herunder gennem strategisk analyse og udvikling.

Desuden varetager National Beredskabsafdeling den strategiske retning og udvikling for borgerservice, udvikling på politihundeområdet og forvalter alle længerevarende udsendelser til internationale missioner, som dansk politi er engageret i.

Nationalt Færdselscenter

Nationalt Færdselscenter varetager Rigspolitiets opgaver på færdselsområdet i tæt samarbejde med politikredsene. Færdselscenteret varetager de styringsmæssige og strategiske opgaver, der bl.a. knytter sig til vedligeholdelsen af et omfattende regelsæt og understøttelse af politikredsene og tungvognscentrene med viden, nye værktøjer, uddannelse og ny teknologi.

Nationalt Efterforskningscenter

Nationalt Efterforskningscenter tager sig af kriminalitetsforebyggelse, internationalt efterforskningssamarbejde og monitering, analyse og understøttelse af politikredsenes arbejde med især organiseret kriminalitet og kriminalitet med internationale relationer.

Nationalt Kriminalteknisk Center

Nationalt Kriminalteknisk Center varetager kriminalteknisk efterforskning, som fx fingeraftryk og dna.

Nationalt Cyber Crime Center

Nationalt Cyber Crime Center tager sig af kriminalitetsforebyggelse og efterforskning på it-området, som fx børneporno, hacking, chikane, sikkerhed, økonomisk kriminalitet.

Nationalt Udlændingecenter

Nationalt Udlændingecenter tager sig af opgaver på udlændingeområdet i forhold til asyl-, opholds- og udlændingekontrolområdet.

Nationalt Forebyggelsescenter

Nationalt Forebyggelsescenter er nationalt kontaktpunkt for politiets forebyggelsesopgaver og opgaver, der løses af politikredsenes lokalpoliti. Derudover er det nationale sekretariat for konfliktråd og Rigspolitiets Offerrådgivningssekretariat placeret i centret.

Staben

Staben varetager opgaver på HR- og økonomiområdet, logistik og service, personaleadministration mv. Er bindeleddet til Rigspolitiets overordnede funktioner på området.

Kilde: Rigspolitiet

Professor Anders Drejer fulgte sagen om samarbejdsvanskelighederne i PET tæt. Han er betænkelig ved, at Lykke Sørensen får ansvaret for så vigtige enheder i politiet. 

- Naturligvis bekymrer en ekstern iagttager på dette meget lukkede miljø sig, men man kan jo håbe, at ledelsen har tænkt sig godt om, når det handler om så kritiske ting, hun skal være chef for, siger han.

Ekstra Bladets tidligere omtale af Lykke Sørensen.
Ekstra Bladets tidligere omtale af Lykke Sørensen.
 

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan medarbejdere i PET og chef-kolleger har beskrevet Lykke Sørensen som knalddygtig jurist, men komplet uegnet til at have et personaleansvar.

Og det er netop den del, der bekymrer gruppeformand for Dansk Folkeparti Peter Skaarup. Han har tidligere stillet spørgsmål i Folketinget om det hensigtsmæssige i, at Lykke Sørensen i 2014 kom over i Udlændingestyrelsen efter tiden i PET. 

- Der er ingen tvivl om, at hun fagligt er rigtig dygtig, men set i lyset af den tidligere kritik af hende kan man godt være bekymret for om, hun besidder de rette personalemæssige kompetencer, siger han.

I følge den interne skrivelse fra politiet forventes Lykke Sørensen at starte i det nye job 1. august.

Ekstra Bladet har været i kontakt Lykke Sørensen. Hun skriver i en mail:

- De forhold, du henviser til, ligger flere år tilbage, og jeg har ingen kommentarer.

Lykke Sørensen skal afløse Lene Frank, der midlertidigt har haft stillingen siden august 2019, hvor den daværende direktør for politiområdet John Vestergaard blev forflyttet efter skandalen om fejlbehæftede teledata.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Flere gange i skudlinjen

Her ses Ekstra Bladets omtale af Lykke Sørensens indblanding i Eritrea-rapporten.
Her ses Ekstra Bladets omtale af Lykke Sørensens indblanding i Eritrea-rapporten.

Lykke Sørensen har flere gange siden sin ansættelse i PET vakt opsigt.

Efter sin tid i efterretningstjenesten blev hun i august 2014 vicedirektør i Udlændingestyrelsen og var ansvarlig for den omdiskuterede Eritrea-rapport, hvor to embedsmænd stod frem og fortalte, hvordan de var blevet presset til at nå frem til en konklusion om, at asylsøgere fra Eritrea kunne sendes hjem.

Lykke Sørensen har på det seneste været i medierne igen. Som tidligere afdelingsleder og chefjurist i Udlændinge- og Integrationsministeriet har hun været et centralt vidne i den såkaldte instrukskommission, der undersøger tidligere integrationsminister Inger Støjberg (V) og myndighedernes administration og håndtering af sagen om adskillelse af unge asylpar.

Under afhøringerne har Lykke Sørensen fortalt, at hun advarede Inger Støjberg om, at det ville være ulovligt, hvis ministeren fastholdt at adskille alle asylsøgende par uden undtagelse.

Lykke Sørensen sagde i august 2017 op i Udlændinge- og Integrationsministeriets for at blive direktør for Center for Straffuldbyrdelse i Kriminalforsorgen. Hun blev siden også fungerende direktør for Kriminalforsorgen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Rigspolitiet: - Ikke nogen kommentarer

Rigspolitichef Thorkild Fogde har to gange hentet Lykke Sørensen til en chefstilling. Foto: Philip Davali
Rigspolitichef Thorkild Fogde har to gange hentet Lykke Sørensen til en chefstilling. Foto: Philip Davali
 

Rigspolitichef Thorkild Fogde er blevet et velkendt ansigt blandt danskerne, da han ved flere lejligheder har deltaget i pressemøder under coronakrisen. Han har også været med til at vælge Lykke Sørensen to gange til chefstillinger. Førte gang i 2017, da Thorkild Fogde som direktør for Kriminalforsorgen hentede Lykke Sørensen til en stilling som direktør i Center for Straffuldbyrdelse. Dengang sagde han til Berlingske:

- Hun er den bedst kvalificerede.

Og nu gentager det sig i Rigspolitiet. Ekstra Bladet har blandt andet stillet følgende spørgsmål til Thorkild Fogde:   

- Har Rigspolitiet haft den kritik med i overvejelserne, som Lykke Sørensen fik i sin tid i PET, hvor en uvildig rapport fra konsulentfirmaet Cairos slog fast, at Lykke Sørensen var en af de hovedansvarlige for, at samarbejdet mellem ledelsen og de ansatte var kørt helt af sporet?

Fra Rigspolitiets presseafdeling lyder svaret dog:

- Tak for din henvendelse men vi har ikke nogen kommentarer i denne omgang.