Udskældt: Nu er hun politidirektør

Tidligere juridisk chef i PET Lykke Sørensen har fået en af de mest magtfulde stillinger i dansk politi

Her ses et screendump fra Rigspolitiets hjemmeside, hvor Lykke Sørensen præsenteres som politidirektør for Politiområdet.
Her ses et screendump fra Rigspolitiets hjemmeside, hvor Lykke Sørensen præsenteres som politidirektør for Politiområdet.

I ly af sommervarmen har Rigspolitiet i alt stilhed indsat den meget udskældte tidligere juridiske chef i PET Lykke Sørensen i et af de mest magtfulde jobs i dansk politi.

På Rigspolitiets hjemmeside fremgår det nu, at Lykke Sørensen er landets nye politidirektør for Politiområdet med ansvar for omkring 650 ansatte og for enheder som Nationalt Efterforskningscenter (NEC), Nationalt Cyber Crime Center (NCC) og Nationalt Kriminalteknisk Center (NKC).

En nyhed, som Ekstra Bladet allerede kunne løfte sløret for i slutningen af juni måned, men dengang ville Rigspolitiet ikke kommentere sagen.

Det opsigtsvækkende jobskifte er heller ikke blevet nævnt med et eneste ord af hverken Rigspolitiet eller Justistitsministeriet.

Lykke Sørensen efterlod i 2014 Politiets Efterretningstjeneste (PET) i dybt kaos efter i en årrække at have været en del af en ledelse, der havde styret efterretningstjenesten med psykisk terror og frygt.

Lykke Sørensen var juridisk chef i PET fra 2007 til 2014. I 2013 begynder Ekstra Bladet at afdække, hvordan arbejdsmiljøet sejler i efterretningstjenesten.  

Det kulminerer i januar 2014, hvor en uvildig rapport fra konsulentfirmaet Cairos slår fast, at Lykke Sørensen er en af de hovedansvarlige for, at samarbejdet mellem ledelsen og de ansatte er kørt helt af sporet.

Ekstra Bladets tidligere omtale af Lykke Sørensen.
Ekstra Bladets tidligere omtale af Lykke Sørensen.

I rapporten konkluderes det blandt andet, at hun sammen med tidligere PET-chef Jakob Scharf og administrationschef Mette Lyster Knudsen er skyld i en ikke-fungerende direktion, hierarkisk ledelse med begrænset involvering, konfliktfyldt organisationskultur, implementeringsbarrierer og manglende kommunikation.

Samtidig bliver det slået fast, at ledelsens stil er gået ud over efterretningstjenestens arbejde:

'Selv om der i forhold til politikredsene er bedre bevillings- og ressourcemæssige vilkår samt både loyalitet og stolthed over for PET, hæmmer samarbejdsproblemerne produktiviteten i opgavevaretagelsen.'

Det bliver Lykke Sørensen chef for

National Beredskabsafdeling

National Beredskabsafdeling består af to centre: Center for operation og Center for udvikling. Afdelingens primære opgave er at sætte retning og styring samt koordinere og understøtte politiets arbejde på beredskabs- og krisestyringsområdet, herunder gennem strategisk analyse og udvikling.

Desuden varetager National Beredskabsafdeling den strategiske retning og udvikling for borgerservice, udvikling på politihundeområdet og forvalter alle længerevarende udsendelser til internationale missioner, som dansk politi er engageret i.

Nationalt Færdselscenter

Nationalt Færdselscenter varetager Rigspolitiets opgaver på færdselsområdet i tæt samarbejde med politikredsene. Færdselscenteret varetager de styringsmæssige og strategiske opgaver, der bl.a. knytter sig til vedligeholdelsen af et omfattende regelsæt og understøttelse af politikredsene og tungvognscentrene med viden, nye værktøjer, uddannelse og ny teknologi.

Nationalt Efterforskningscenter

Nationalt Efterforskningscenter tager sig af kriminalitetsforebyggelse, internationalt efterforskningssamarbejde og monitering, analyse og understøttelse af politikredsenes arbejde med især organiseret kriminalitet og kriminalitet med internationale relationer.

Nationalt Kriminalteknisk Center

Nationalt Kriminalteknisk Center varetager kriminalteknisk efterforskning, som fx fingeraftryk og dna.

Nationalt Cyber Crime Center

Nationalt Cyber Crime Center tager sig af kriminalitetsforebyggelse og efterforskning på it-området, som fx børneporno, hacking, chikane, sikkerhed, økonomisk kriminalitet.

Nationalt Udlændingecenter

Nationalt Udlændingecenter tager sig af opgaver på udlændingeområdet i forhold til asyl-, opholds- og udlændingekontrolområdet.

Nationalt Forebyggelsescenter

Nationalt Forebyggelsescenter er nationalt kontaktpunkt for politiets forebyggelsesopgaver og opgaver, der løses af politikredsenes lokalpoliti. Derudover er det nationale sekretariat for konfliktråd og Rigspolitiets Offerrådgivningssekretariat placeret i centret.

Staben

Staben varetager opgaver på HR- og økonomiområdet, logistik og service, personaleadministration mv. Er bindeleddet til Rigspolitiets overordnede funktioner på området.

Kilde: Rigspolitiet

Det er anden gang, at rigspolitichef Thorkild Fogde har været med til at vælge Lykke Sørensen til en chefstilling. Førte gang i 2017, da Thorkild Fogde som direktør for Kriminalforsorgen hentede Lykke Sørensen til en stilling som direktør i Center for Straffuldbyrdelse.

I en intern skrivelse om valget af Lykke Sørensen som ny politidirektør - som Ekstra Bladet er i besiddelse af - skriver Thorkild Fogde blandt andet:

'Stillingen som direktør for Rigspolitiets politiområde er en af vores mest krævende lederstillinger (...).'

'Med Lykke Sørensen får politiområdet en tydelig chef med dyb faglighed, stor arbejdskapacitet, høj personlig integritet, klare prioriteringer og stor indsigt i både retsvæsenet og centraladministrationen.' 

Rigspolitichef Thorkild Fogde har to gange hentet Lykke Sørensen til en chefstilling. Foto: Philip Davali
Rigspolitichef Thorkild Fogde har to gange hentet Lykke Sørensen til en chefstilling. Foto: Philip Davali

Lykke Sørensen skal i Rigspolitiet afløse Lene Frank, der midlertidigt har haft stillingen siden august 2019, hvor den daværende direktør for politiområdet, John Vestergaard, blev forflyttet efter skandalen om fejlbehæftede teledata.

Ekstra Bladet var tilbage i juni måned i kontakt med Lykke Sørensen. Dengang skrev hun i en mail:

'De forhold, du henviser til, ligger flere år tilbage, og jeg har ingen kommentarer.'

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Rigspolitiet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Sure politifolk

Da Ekstra Bladet tilbage i slutningen af juni måned kunne afsløre, at Rigspolitiet ville rekruttere Lykke Sørensen, skrev Fagbladet Dansk Politi om det på facebook. Det førte til flere kritiske indlæg fra tidligere ansatte i politiet. Herunder er et par af dem:

Poul Bech:

'Manglende samarbejds topledere i Dansk politi er åbenbart det man søger - ufatteligt og ubrugeligt alle andre steder, der bliver samarbejdsevner prioriteret højt. Hvorfor ansætter man ledere der har udvist så dårlig dømmekraft og dårlig samarbejdsvilje - ufatteligt.'

Anders Grube Virring:

'Præcis en af årsagerne til jeg forlod etaten - chefer der udnævnes efter Rip, Rap og Rup modellen.'

Helle Hanne Jensen:

'Hvor er det møg uartigt over for alle de dygtige hårdtarbejdende medarbejdere i politiområdet at de skal trækkes med sådan et råddent æg i mine 43 år i politiet er det sket igen og igen at dårlige elendige ledere skubbes rundt i diverse åbentbart lavprioriterede områder hvorfor er der ingen i Dansk Politi der har N..... mod og hjerne nok til at erkende deres fejl og fyre disse mennesker i skulle skamme jer.'

Ole Skov:

'Jeg troede, at Rigspolitiet havde taget ved lære. Desværre er der nogle af de slags ledere tilbage. Jeg troede, at den nye Rigspolitichef ville rydde op, og sørge godt for sit personale.'

Kaj Ove Johannsen:

'Jeg trykker din hånd, du trykker min hånd. Sørgeligt tendens!!'

203 kommentarer
Vis kommentarer