Ungarn skærper kursen over for flygtninge med ny lov

Ungarns hær får med lovvedtagelse bemyndigelse til at bruge lette våben mod grænseoverløbere

Ungarns parlament vedtager med to tredjedeles flertal en lov, der giver hæren og politiet udvidede beføjelser til at forhindre, at ulovlige indvandrere krydser grænsen.

Soldater får ret til at benytte sig af lette våben for at udføre opgaven.

Loven følger op på en anden lov, der blev vedtaget tidligere på måneden, som gør grænseoverløb til en kriminel handling, der kan straffes med fængsel.

Med lovvedtagelsen mandag understreges det, at hæren kan anvende gummikugler, tåregas og såkaldte pyrotekniske (brændbare red.) anordninger for at holde flygtninge og migranter ude.

Premierminister Viktor Orbans nationalkonservative regering fik ved afstemningen støtte af det radikalt højreorienterede parti Jobbik, så loven kunne vedtages med 151 stemmer mod 12, mens 27 undlod at stemme.

27 kommentarer
Vis kommentarer