Vandforsyningsselskaber taber stor sag: Varsler ekstra-regning på 36 milliarder

De danske vandforsyningsselskaber varsler stor ekstraregning til forbrugerne efter principiel afgørelse

De danske vandforsyningsselskaber taber principiel sag til Skat i Østre Landsret, og det kan koste forbrugerne dyrt.

Det skriver Østre Landsret på sin hjemmeside, efter der er blevet afsagt dom.

I to prøvesager skulle Østre Landsret afgøre, om den beregningsmodel, der var lagt til grund for vandforsyningsselskabers skattebetaling, kunne bruges.

Beløbsmæssigt er der tale om en af de største skattesager nogensinde. Ifølge vandforsyningsselskaberne viser Skats egne beregninger, at forbrugerne får en ekstraregning på op til 36 milliarder kroner.

Det afviser Skatteministeriet dog. Ifølge ministeriet har Skat ikke lavet sådanne beregninger.

Skatteministeriet afviser også, at man kan sige noget konkret om konsekvenserne af dommen, fordi de afhænger af de forskellige selskabers ageren i årtier frem.

Selskaberne kan lånefinansiere deres investeringer og nedbringe deres skattepligtige indkomst på den måde, lyder det fra ministeriet.

Sagen går tilbage til 2009, da Folketinget besluttede, at kommunernes vandforsyningsselskaber, der står for drikke- og spildevand, skulle ændres til selvstændige aktieselskaber.

Derfor skulle vandforsyningsselskabernes værdier som bygninger og anlæg prissættes. Men da vandselskaber ikke har været handlet før, er værdien på bygninger og anlæg fastsat ud fra et skøn.

Og det er her, at Danva og Danske Vandværker er uenige med Skat. Vandforsyningsselskaberne mener, at prisen på bygninger og anlæg er sat for lavt.

Det betyder, at vandselskaberne får et lavere fradrag, end de ellers ville have fået.

Problemet er, at Skat har brugt en beregningsmodel, som ifølge vandselskaberne passer til virksomheder, der skaber overskud. Den egner sig ikke til vandselskaber, som ifølge loven ikke må tjene penge.

Men tirsdag har Østre Landsret blåstemplet Skats beregningsmodel.

Der var dog ikke enighed blandt de fem dommere i landsretten. Et mindretal ville hjemvise sagerne til fornyet behandling i Skat.

Sagerne i Østre Landsret var anlagt mod Skat af Hvidovre Vand A/S og Hjørring Vand A/S som prøvesager.

Men dommen får betydning for 273 andre vandselskaber, der har klaget over deres skatteansættelse til Landsskatteretten. Her er sagerne stillet i bero, indtil prøvesagerne er afgjort.

Ekstra Bladet har talt med Danske Vandværker, som ikke ønsker at udtale sig på nuværende tidspunkt om dommen.