Verdensnaturfonden vrænger på næsen af Kattegat-fredning

Miljøministeren freder en del af Kattegats havbund, men beslutningen kritiseres af Verdensnaturfonden

Knap 600 kvadratkilometer af Kattegats havbund skal fremover beskyttes mod bundtrawl, der pløjer gennem havbunden i jagten efter fisk og skaldyr.

Det udpegede areal svarer til et område på størrelse med Bornholm, oplyser miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

- Med de nye udpegninger får en række sårbare levesteder og arter et fristed i Kattegat, siger han i en pressemeddelelse.

Med udpegningen har han justeret og tilpasset et forslag fremlagt af den tidligere regering, så der i højere grad tages hensyn til fiskeriet.

- Jeg har derfor ændret i den tidligere regerings forslag, så der er kommet en bedre balance mellem beskyttelse og benyttelse, siger Esben Lunde Larsen.

Fiskerierhvervet har tidligere været på banen med kritik af den tidligere regerings udspil til fredning af dele af havbunden.

En af de fremmeste kritikere, Læsø-borgmester Tobias Birch Johansen (V), har været en tur på Christiansborg for at lufte sin frygt for, at fredning kan ødelægge levegrundlaget for Læsø-fiskerne.

Det har tilsyneladende gjort indtryk. Borgmesteren siger, at han er tilfreds med ministerens udpegning, som fortsat vil gøre det muligt at fange de eftertragtede jomfruhummere i farvandet omkring Læsø.

Verdensnaturfonden (WWF) kritiserer derimod udpegningen af de fredede arealer for ikke at være tilstrækkelig ambitiøs.

- Der er brug for en langt mere ambitiøs beskyttelse af havets biologiske mangfoldighed i Kattegat end dét, regeringen nu har lagt på bordet, hvis vi skal rette op på mange års ødelæggelse af havnaturen, siger havbiolog Mette Blæsbjerg, Verdensnaturfonden.

- Vi ved, at havområderne øst for Læsø er hjemsted for mange sårbare arter, såsom forskellige koraldyr og havsvampe, som vi gerne så sikret en langt bedre beskyttelse, siger hun.

Hun peger på, at havmiljøet i Kattegat er under hårdt pres.

- Rigtig mange arter er gået tilbage gennem en årrække på grund af dels udledning af næringsstoffer, dels fysisk ødelæggelse fra især trawlfiskeri, hvor man pløjer havbunden igennem med trawls.

- Hvis udpegningen havde været ambitiøs nok, kunne det have været med til at råde bod på denne udvikling, siger Mette Blæsbjerg.

0 kommentarer
Vis kommentarer