Vild leg gik galt

En dreng fra 3. klasse på en skole i Hadsten fik løkke om halsen under farlig leg

Foto: Ernst van Norde
Foto: Ernst van Norde

Ved du noget? Send os dit tip på 1224@eb.dk eller SMS 1224 (alm. takst)

Forrige torsdag 26. september i formiddags-frikvarteret fra klokken 9.35 til 9.50 gik en gruppe elevers leg med en kæp og et sjippetov over gevind på Østervangskolen i Hadsten mellem Aarhus og Randers.

Legen med en gruppe på i alt syv elever fra skolens 3. klasse - seks drenge og én pige - kom så meget ud af kontrol, at den ene af drengene fik viklet et sjippetov om halsen på en måde, som var det en løkke.

Sjippetovet var ifølge Ekstra Bladets oplysninger bundet fast til en løs kæp, som nogle af de andre elever trak så hårdt i, at drengen med sjippetovs-løkken om halsen fik røde kvælningsmærker - og en uhyggelig oplevelse.

Jens Damkjær, der er skoleleder på Østervangskolen, bekræfter over for Ekstra Bladet, at der har været en sådan sag, som er blevet indberettet til skolechefen i Favrskov Kommune.

- Det er korrekt, vi har haft en rigtig, rigtig ulykkelig hændelse, som vi har taget hånd om. Det var en leg, som løb løbsk på uheldig og ulykkelig vis, siger Jens Damkjær, der ikke selv til stede på skolen, den dag episoden fandt sted.

Skærpet syn på klasse
Det har ikke været muligt at få kommentarer fra nogen af de berørte forældre, og Jens Damkjær understreger, at drengen med sjippetorvet om halsen ikke længere har røde aftegninger på halsen og passer sin skole som altid.

Der har ifølge skolelederen heller ikke været behov for, at drengen fik lægebehandling som følge af den farlige leg.

- Det er bestemt ikke noget, vi er vant til. Vi har undersøgt situationen og haft samtaler med både elever, lærere, forældre og personale. Desuden har vi drøftet i den pædagogiske vejleder-gruppe, om der er noget, vi kan ændre eller gøre bedre.

- Er der det?

- Vi har ingen planer om, at nogen skal straffes eller noget i den retning, men vi vil fremover skærpe opmærksomheden på den klasse, hvori eleverne går.

Ingen at pege på
Jens Damkjær afviser, at hændelsen var et udtryk for mobning eller for dybere spændinger eller splittelse blandt de otte-niårige skoleelever. Han oplyser endvidere, at der i frikvarteret, da legen løb løbsk, var fem tilsynsførende lærere eller pædagoger til de i alt 516 elever på skolen.

- Sagen har ikke givet os anledning til at ændre i strukturen for, hvordan vi fører tilsyn med eleverne i frikvartererne. Det er en ulykkelig hændelse, hvor vi efterfølgende ikke kan pege fingre ad noget eller nogen, ud over at vi i samtaler med eleverne har fokuseret på, at alle har et ansvar for at sige stop, når en situation udvikler sig som her, siger Jens Damkjær.

Skolechef i Favrskov Kommune Anne Gammelby Lybecker bekræfter, at kommunen har modtaget en indberetning om hændelsen.

- Vi gør ikke mere ved sagen. Skolen har håndteret den, som de skal. Lege går nogle gange over grænsen, og man bliver selvfølgelig opvakt, hvis nogen vikler noget om halsen på andre, siger Anne Gammelby Lybecker.

Skolelederen har frabedt sig, at vi bringer et billede af ham ved denne artikel. Det har heller ikke været muligt at få en kommentar fra medarbejderrepræsentant ved Østervangskolen Klaus Blæsbjerg Kjærgård.

Ved du noget? Send os dit tip på 1224@eb.dk eller SMS 1224 (alm. takst)

46 kommentarer
Vis kommentarer