Professor: Information om krisehjælp efter angreb haltede

Flere hundrede personer risikerer nu at udvikle posttraumatisk stress, lyder det fra psykolog

Selv om op mod 90 personer benyttede Region Hovedstadens mulighed for telefonisk krisehjælp efter skudangrebene i København i weekenden, blev befolkningen ikke godt nok informeret om mulighederne for hjælp.

Det mener flere eksperter, skriver fagbladet Psykolog Nyt.

- Det største problem er, hvordan man opsporer alle de berørte mennesker, og derfor burde myndighederne allerede lørdag og søndag have sat en grundig kommunikationskampagne i gang og oplyst borgerne, hvor de kan henvende sig, hvis de oplever stressymptomer eller lignende, siger Ask Elklit, professor i klinisk psykologi ved Syddansk Universitet og specialist i PTSD, posttraumatisk stresstilstand, til Psykolog Nyt.

Søndag skrev Københavns Politi på Twitter, at berørte borgere kunne få rådgivning over telefonen af Region Hovedstadens akutberedskab.

Terror Indsatte med muslimsk baggrund jubler over drab i tv

Psykiatrisk personale stod klar til at hjælpe folk med at bearbejde deres oplevelser fra angrebene mod Krudttønden på Østerbro og synagogen i Krystalgade i København.

Men selve informationen om den mulighed var ikke god nok, mener Ask Elklit. Han vurderer, at flere hundrede berørte borgere i den kommende tid risikerer at udvikle PTSD, hvis de ikke får den nødvendige krisebehandling.

Det tweet, som Københavns Politi sendte ud søndag formiddag, oplyste, at "borgere, der har været nær de alvorlige hændelser og føler stressymptomer, kan modtage rådgivning hos Region Hovedstadens akutberedskab".

Ifølge sundhedsloven er det regionen og kommunens ansvar at udarbejde en kriseberedskabsplan, der sikrer, "at syge og tilskadekomne får nødvendig behandling".

(Foto: Jakob Jørgensen) Terror Nu er terroristen begravet

Ifølge Sundhedsstyrelsen er det først og fremmest regionens ansvar - i samarbejde med politiet - at sikre, at borgerne får at vide, hvor de kan henvende sig.

Region Hovedstaden oplyser, at "det ikke er relevant at oplyse alle borgere" om regionens krisehjælp og de symptomer, der kan udløse PTSD.

- Tilbud om krisehjælp gives til de, der har været direkte berørt af episoden, og de var bragt til Bellahøj politistation. Borgere, som ikke har været direkte berørt, kan henvende sig til sundhedsvæsnet ad de sædvanlige kanaler - 1813, ved fremmøde i psykiatriske akutmodtagelser eller ved kontakt til egen læge, står der i Region Hovedstadens svar til Psykolog Nyt.