Jurassic Park kan blive virkelighed

Videnskaben taler nu om muligheden for at danne en virkelighedens 'Jurassic Park'. For eksempel kan en uldhåret kæmpeelefant - en mammut - måske genoplives for 10 mio. dollar

Den uldhårede mammut, genskabt på Horniman Museum i London. (Foto: flickr.com)
Den uldhårede mammut, genskabt på Horniman Museum i London. (Foto: flickr.com)

Det er omkring 10.000 år siden, at kæmpestore elefantlignende dyr med tyk pels gik rundt i store dele af Europa og Aisen og brugte de kolossale stødtænder til at rode mad frem af den frosne jord.

Mammutter er uløseligt forbundet med istiden - men måske får også vore dages mere milde jord en dag besøg af kæmpeelefanter i overfrakker. I så fald vil det skyldes forskning i gener og dna.

På Pennsylvania State University i USA er et særligt projekt helliget forskning i mammutten - hvordan udviklede den sig fra de fælles forfædre og gennem seks millioner år blev helt anderledes end vores velkendte indiske og afrikanske elefanter?

Uldtotter som nøgle til viden
I arbejdet på at finde frem til mammuttens særpræg har totter af uld fra mammutter, som er bevaret i Sibiriens permafrost, været et uvurderligt redskab. Ulden har givet forskerne mange, mange gange mere dna-materiale, end man har haft til rådighed i tidligere lignende forskning.

Lederne af mammutprojektet, Stephan C. Schuster og Webb Miller, offentliggør i dag i tidsskriftet Nature de foreløbige resultater af deres forskning. Og her vover Schuster det ene øje og antyder, at virkelighedens Jurassic Park kan skabes:

- Vi kan teoretisk set generere data, som en dag kan hjælpe andre forskere til at bringe den uldhårede mammut tilbage til livet igen ved at indføre mammut-dna i en moderne elefants gener. Det kunne gøre det muligt for forskere at genvinde de genetiske informationer, som man troede var gået tabt, da mammutten uddøde, ligesom det kunne bringe en uddød art tilbage.

Skal fødes af en elefant
Mammut-dna'et skulle i givet fald indføres i et foster, som derefter udvikler sig i og fødes af en elefant - et projekt, som skønnes at ville koste 10 millioner dollar eller omkring 59 millioner kroner.

Dr. Schuster håber, at de erfaringer, som indhøstes i mammut-projektet, også vil hjælpe videnskaben med at redde nulevende, men voldsomt truede dyrearter, f. eks. den tasmanske djævel, som i dag er truet af udryddelse ef an særlig kræftart.

Læs om mammutprojektet på PSU's hjemmeside her