Bondegårdsliv gavner voksne allergikere

Danske forskere har for første gang vist, at livet på landet kan beskytte mod overfølsomhed selv hos voksne mennesker. Hos nogle mennesker kan bondegårdsarbejde måske endda fjerne overfølsomhed, fortæller forskeren bag studiet

(Foto: Nils Baunbæk)
(Foto: Nils Baunbæk)

Arbejder du på landet, er du formentlig bedre beskyttet mod overfølsomhed og allergi end folk i byerne.

Ny dansk forskning viser nemlig, at selv voksne mennesker kan have gavn af at blive udsat for miljøet omkring landbrug.

Det skriver Videnskab.dk: Voksne allergikere har også gavn af bondegårdsliv

- Man har længe vidst, at børn, som vokser op på landet, er bedre beskyttet mod overfølsomhed og allergi end børn i byerne. Men nu viser vores studie for første gang, at løbet ikke er kørt for de voksne. Ved at arbejde på landet kan man både forebygge og dæmpe almindelige former for overfølsomhed. I nogle tilfælde kan det endda fjerne overfølsomheden at rykke på landet, siger Grethe Elholm, som er forsker og post doc ved Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet til Videnskab.dk.

Hun er hovedforfatter på det nye studie, som netop er blevet publiceret i det videnskabelige tidsskrift The Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Beskyttende effekt at arbejde på landbrug
I den nye undersøgelse har forskerne kigget på overfølsomhed (se faktaboks) over for blandt andet husstøvmider, græs, birkepollen og katte. Det er almindelige allergener – det vil sige faktorer, som er kendt for at føre til allergi.

Allan Linneberg, som er overlæge ved Glostrup Hospital og forsker i allergi, mener, at den nye undersøgelse er et 'solidt stykke arbejde.'

Læs mere på Videnskab.dk: Forskere taber kæben over fiskefjæs fra Kina

- Det nye i denne her undersøgelse er, at de følger voksne, som arbejder på en bondegård, og de kan se, at de udvikler mindre overfølsomhed sammenlignet med folk, som ikke arbejder på en bondegård. Selv blandt voksne ser det altså ud til at have en beskyttende effekt mod allergi at opholde sig på en bondegård, siger Allan Linneberg, som er forskningsleder på Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Glostrup Hospital.

Mangler svar på, hvorfor bondegårdsliv gavner
Præcist, hvad det er ved livet på bondegården, som har gavnlig effekt på udviklingen af overfølsomhed, kan man dog ikke udlede af den nye undersøgelse, påpeger Allan Linneberg.

- Studiet viser desværre ikke, hvad det er for nogle faktorer ved bondegården, som ser ud til at beskytte mod overfølsomhed og allergi. Undersøgelsen peger selv på, at det muligvis er udsættelsen for dyr, som er afgørende. Men jeg mener stadig, at det er et åbent spørgsmål, hvad det er ved bondegårdsmiljøet, der virker beskyttende, siger Allan Linneberg, som ikke har været en del af det nye studie.

Hvad det kan være ved landbrugslivet, som gør børn og voksne mindre overfølsomme, vender vi tilbage til senere i artiklen. Men lad os først se på, hvad det er, forskerne har gjort i den nye undersøgelse.

Læs mere på Videnskab.dk: Comic Sans er blevet misbrugt

Landbrugselever fulgt i 15 år
Grethe Elholm forklarer, at forskerne har fulgt en stor gruppe landbrugselever og en tilsvarende gruppe af mennesker, som skulle ind i hæren.

Det lykkedes at følge 1.170 af deltagerne i forsøget igennem 15 år.

I begyndelsen af undersøgelsen fik alle deltagerne lavet en såkaldt priktest – en hudtest, som kan vise, om man er overfølsom over for en række stoffer. I dette tilfælde testede forskerne for 15 almindelige stoffer, som er kendt for at give allergi.

Herudover fik forsøgspersonerne taget en blodprøve, som kunne give et mere præcist svar end priktesten på, om deltagerne var overfølsomme over for husstøvmider, græs, birkepollen og katte.

Overfølsomhed er ikke det samme som allergi
15 år efter undersøgelsens start opsøgte forskerne igen de samme forsøgspersoner og udførte de samme tests.

- På den måde kan vi se, om der er sket en ændring i deres overfølsomhed i løbet af de 15 år, siger Grethe Elholm fra Aarhus Universitet.

Læs mere på Videnskab.dk: Simpel diæt sluger 11 minutter af din maratontid

Og det var der, tilføjer hun. Men Grethe Elholm understreger, at en ændring i en enkelt forsøgspersons overfølsomhed ikke nødvendigvis noget om, hvorvidt forsøgspersonen er blevet mere eller mindre allergisk i løbet af de 15 år.

- Vores priktest og blodprøver er de samme metoder, som man bruger, når man skal finde ud af, om en patient har allergi. Men selvom vi har målt i priktesten, at en person er overfølsom over for eksempelvis birkepollen, så er det ikke sikkert, at vedkommende rent faktisk har allergiske symptomer, når han udsættes for birkepollen ude i virkeligheden. Man kan godt være overfølsom uden at have allergi.

- Men tingene hænger tæt sammen, og derfor tør vi godt sige, at det også har en beskyttende effekt over for allergi at arbejde på landet, siger Grethe Elholm fra Aarhus Universitet.

Landbruget gavner både børn og voksne
Grethe Elholm tilføjer, at forskerne har noteret og taget højde for en masse informationer om forsøgspersonerne – herunder har de for eksempel lavet en nøjagtig rekonstruktion af, hvor og hvordan forsøgspersonerne har arbejdet i løbet af de 15 år, forsøget har kørt.

Læs også på Videnskab.dk: Griseforsøg: Derfor er groft brød sundere end hvidt

Det er også blevet noteret om forsøgspersonerne er vokset op på landet. Tidligere har forskerne nemlig troet, at det kun virker beskyttende mod overfølsomhed og allergi, hvis et barn bliver udsat for miljøet på en bondegård i dets første fem-seks leveår, fortæller Grethe Elholm.

- Vi kan helt klart se i undersøgelsen, at det generelt har en beskyttende effekt at være vokset op på landet som barn. Men det nye og banebrydende er, at dem, som ikke er vokset op på landet, også har en stor beskyttende effekt ud af at begynde at arbejde i landbruget som voksne, siger Grethe Elholm.

Skal allergikere så flytte på landet?
I den publicerede undersøgelse bruger forskerne kun de data, som viser, at det har en forebyggende effekt på overfølsomhed at arbejde på landet – altså at de forsøgspersoner, der arbejder på landbrug, ikke er lige så tilbøjelige til at udvikle nye former for overfølsomhed, som andre voksne.

Men i sin ph.d.-afhandling, som Grethe Elholm forsvarede i sommer, har Grethe Elhom brugt data fra de samme forsøgspersoner. Her kunne hun vise, at en del af forsøgspersonerne også fik fjernet deres overfølsomhed, efter at de som voksne begyndte at arbejde på et landbrug.

Læs også på Videnskab.dk: Hvordan ser mennesket ud om en million år?

Det tyder ifølge Grethe Elholm på, at det ikke bare har en forebyggende effekt at arbejde på landet, men at det i visse tilfælde også kan kurere overfølsomhed og allergi.

- Det er selvfølgelig et fantastisk resultat. Men det betyder desværre ikke, at vi nu kan begynde at anbefale alle folk, som har overfølsomhed og allergi, at flytte på landet.

- For måske lider de af andre lungesygdomme som for eksempel astma, og det kan betyde, at de kan blive mere syge af de høje støv- og partikelkoncentrationer, som findes i stalde og i landbruget generelt, understreger Grethe Elholm.

Læs hele historien på Videnskab.dk: Voksne allergikere har også gavn af bondegårdsliv