Forsker: Hold op med at skælde de voksne unge ud

De danske unge har fået hug for ikke at ændre adfærd under coronakrisen. Men er det virkelig rigtigt, at de passer mindre på end de ældre?

Sidst vi oplevede godt vejr under coronakrisen strømmede mange mennesker udenfor. Og her i Frederiksberg Have var der både unge og ældre at finde. Video: Stine Tidsvilde, Anthon Unger, DR, Ritzau Scanpix, Reuters. Redigering: Signe Skov.

Hvor udbredt er det, at de unge ikke forstår vigtigheden af at ændre adfærd under corona-pandemien?

Selvom både medier og politikere har skældt de unge ud, passer det måske slet ikke, at de ikke i lige så høj grad har ændret adfærd efter coronakrisens start.

Det skriver postdoc Kristian Kongshøj fra Aalborg Universitet i en artikel bragt i mediet Forskerzonen, der er en del af Videnskab.dk.

Han har udført en spørgeskemaundersøgelse med i alt 1.020 borgere, der peger på, at de unge i lige så høj grad har taget budskaberne om social distance og håndvask til sig.

Læs mere på Videnskab.dk: Sådan gør coronavirus os syge – og derfor dør nogle

Undersøgelsen blev udført af Megafon 18.-20. marts og bygger på et repræsentativt udsnit af den danske befolkning, målt på køn, alder, geografi, uddannelse og indkomst.

Det vigtigste resultat var, at der ikke var markante forskelle på, i hvor høj grad respondenterne havde ændret adfærd under coronakrisen.

  • 78 procent af de 18-29-årige svarede, at de ikke havde set venner i større grupper. For de 50-59-årige var tallet 69 procent.
  • 85 procent af de 18-29-årige svarede, at de havde holdt ekstra stor fysisk afstand til andre mennesker. For de 50-59-årige var tallet 87 procent.

Læs mere på Videnskab.dk: Stort Kina-studie giver vigtigt indblik i, hvem der bliver alvorligt syge af coronavirus

Undersøgelsen skal dog tages med forbehold for, at folk selv skulle beskrive deres adfærd. Derfor er der en risiko for, at deltagerne kan have svaret anderledes, end hvordan de reelt opførte sig.

Undersøgelsen er også begrænset ved, at den kun inkluderer deltagere ned til 18 år.

Den kan altså ikke sige noget om, hvordan de yngre teenagere opfører sig under coronakrisen.

Der er dog ikke umiddelbart grund til at tro, at de unge skulle lyve mere om deres adfærd end de ældre, skriver Kristian Kongshøj i artiklen på Videnskab.dk.

Derfor peger undersøgelsen på, at vi ikke længere behøver at skælde ud på de voksne unge over 18 år, mener den danske forsker.

Andre artikler på Videnskab.dk

Coronavirus: Alt om udviklingen, symptomer og behandling

Mikroskopbilleder af coronavirus: Se ’den usynlige fjende’ helt tæt på

Forsøg: Coronapatienter skal have blod fra tidligere smittede