Grumme detaljer om jysk massegrav

I midten af Aalborg fandt man tilbage i april en massegrav. Nye undersøgelser afslører nu grusomme detaljer om ofrenes skæbne

En massegrav er fundet midt i Aalborg. Den indeholder 10 individer – alle mænd dræbt i krig. Og der er tale om danmarkshistorie, for massegraven stammer efter al sandsynlighed fra den danske borgerkrig Grevens Fejde. Faktisk kan massegraven dateres ret præcist til 18. december 1534. Foto: Nordjyllands Historiske Museum
En massegrav er fundet midt i Aalborg. Den indeholder 10 individer – alle mænd dræbt i krig. Og der er tale om danmarkshistorie, for massegraven stammer efter al sandsynlighed fra den danske borgerkrig Grevens Fejde. Faktisk kan massegraven dateres ret præcist til 18. december 1534. Foto: Nordjyllands Historiske Museum

Under arbejdet med at nedlægge kloakrør i det centrale Aalborg, stødte man i april på et dyster kapitel i danmarkshistorien. Arbejderne havde fundet en massegrav med skeletdele fra i alt ti forskellige personer. Nu har undersøgelser af skeletterne afsløret grusomme detaljer om massegravens ofre.

Det oplyser Nordjyllands Historiske Museum i en pressemeddelelse.

18 skader på samme kranie
Undersøgelserne har blandt andet vist, at der med sikkerhed er tale om ni mænd, og at det sidste individ med overvejende sandsynlighed også er en mand.

Foto: Nordjyllands Historiske Museum
Foto: Nordjyllands Historiske Museum
 

Undersøgelserne viser, at mængden af knoglebrud og skader forårsaget af stumpe og skarpe våben er meget stor. To af mændene har knoglebrud på overarmen, og flere har voldsomme skader på kraniet. Et af massegravens ofre har hele 18 skader alene på sit kranie – alle forårsaget af kamphandlinger.

Ud fra mængden af skader er der ifølge Nordjyllands Historiske Museum ikke megen tvivl om, at mændene i massegraven er faldet i en kamphandling, der involverer blankvåben som fx sværd, dolke og hellebarder. Der er omkommet mange på en gang, hvilket også kan ses ved selve gravlægningen

Del af en større massegrav
De ti skeletter viste sig at være en del af en massegrav med yderligere 18 skeletter, som blev fundet tilbage i 2014-15. Der har blandt andet kulstof 14-dateringer vist, at massegraven er fra begyndelsen af 1500-tallet. Massegraven stammer derfor sandsynligvis fra feltherre Johan Rantzaus storm på Aalborg tidligt om morgen 18. december 1534 under borgerkrigen Grevens Fejde.

Under denne borgerkrig kæmpede Johan Rantzau som feltherre for kong Christian 3., mens Skipper Clement kæmpede til fordel for den tidligere konge Christian 2. Skipper Clement havde i september 1534 indtaget Aalborg fra søsiden, men 18. december samme år tabte hans bondehær og byens borgere byen til Johan Rantzaus lejetropper.

Foto: Nordjyllands Historiske Museum
Foto: Nordjyllands Historiske Museum

Ifølge Museumsinspektør Stig Bergmann Møller er det et meget usædvanligt fund man har gjort sig i Aalborg.

- Det er temmelig usædvanligt, at vi i Danmark støder på massegrave. Især af denne størrelse.

- I alt er der fundet 28 hele skeletter, og en masse løse knogler, vi konstaterer, stammer fra yderligere 14 personer, oplyser Stig Bergmann Møller til Ekstra Bladet.

Fundet af massegraven er gjort på det område, hvor den daværende kirkegård til den nu nedlagte Skt. Peders Kirke lå. Og en del af angrebet på Aalborgs befæstning 18. december 1534 fandt sted netop ved Skt. Peders kirkegård, og kirken selv blev så beskadiget under kampene, at den i 1542 blev revet ned.

Det er Ifølge Nordjyllands Historiske Museum med til at underbygge, at den fundne massegrav stammer fra netop dette slag.

Resultaterne kommer til at indgå i den nye udstilling Oprør i Nordjylland, der åbner på Aalborg Historiske Museum 15. februar 2020. Her vil også dele af selve massegraven blive udstillet.

40 kommentarer
Vis kommentarer