Dyrerigets vildeste selvmordsbombere

Flere insekter har udviklet helt særlige måder at forsvare deres kolonier og slægtninge på – de ofrer sig selv og eksploderer, når stærke fjender truer

(Foto: Niels Hougaard)
(Foto: Niels Hougaard)

Kamikaze-myrer, selvmordbombende termitter og insekter med kemiske bomber i rygsækken.

I dyreriget findes der en række eksempler på insekter, som har udviklet helt særlige evner til at eksplodere sig selv for at dræbe deres fjender, skriver Videnskab.dk.

Se video og billeder af de eksploderende insekter på Videnskab.dk

Det kan virke mystisk, at insekterne har udviklet denne evne til at eksplodere og dermed begå selvmord. Men insektforsker ved Københavns Universitet, Michael Poulsen, forklarer, at der rent evolutionsmæssigt er god mening med ’galskaben’.

Når dyrene eksploderer, er der nemlig tale om en form for altruisme, hvor dyrene ofrer sig selv for at dræbe en truende fjende – og på den måde kan de være med til at redde deres koloni eller deres nærmeste slægtninge, forklarer Michael Poulsen.

- Ved at redde sine nærmeste slægtninge, kan man indirekte være med til at sikre videreførelsen af sine egne gener. I evolutionsteorien er det jo et helt grundlæggende mål for en art at sørge for at formere sig og videreføre sine gener, siger Michael Poulsen fra afdelingen for Økologi og Evolution på Biologisk Institut, Københavns Universitet.

Læs også hos Videnskab.dk: Top 5: Se de vildeste dyre-penisser

Men lad os lige prøve at kigge nærmere på nogle af de spektakulære eksempler på insekter, som kan eksplodere.

Den særlige myreart Camponotus saundersi bliver også kaldt ’kamikaze-myren’ eller ’den eksploderende myre’.

Den har hjemme i Sydøstasien, særligt Malaysia, og har ikke vundet sine kælenavne uden grund.

- Hvis der er en trussel mod deres koloni, kan de eksplodere deres hoved. Dermed bliver der sprøjtet gift ud over angriberen, forklarer Michael Poulsen, som forsker i myrer og termitter.

Læs også hos Videnskab.dk: Mærkeligt havvæsen skyllet op på dansk strand

Giften bliver produceret i nogle særligt store kirtler i myren, og den bliver altså kun udløst, hvis myren er i fare. Michael Poulsen forklarer, at det kun er de myrer, som er koloniens arbejdermyrer, der eksploderer.

- Myren er et socialt væsen, som lever i kolonier. Inden for samme koloni kan alle individer være tæt beslægtede – typisk vil de alle sammen have den samme mor. Så ved at ofre sig selv, så beskytter de deres søskende og hjælper med til at beskytte kolonien. På den måde bidrager de også til at videreføre deres egne gener, forklarer Michael Poulsen.

Kamikaze-myren hører under myreslægten C. cylindricus, og flere andre myrearter i denne asiatiske slægt er ifølge Michael Poulsen i stand til at eksplodere.

Læs også hos Videnskab.dk: Se naturens makabre skønhed

Under de varme himmelstrøg lever der også flere forskellige termitarter, som kan finde på at kaste sig ud i en selvmordseksplosion.

Den tjekkiske termit-forsker Jan Šobotník har specialiseret sig i netop eksploderende termitter, og han fortæller, at de forskellige arter har flere fællestræk.

- Fælles for de arter, som kan eksplodere, er, at de i første omgang prøver at forsvare sig på andre måder. Det er kun, hvis de bliver sårede eller er under et kraftigt angreb, at de eventuelt vælger at eksplodere, siger Dr. Jan Šobotník fra Czech University of Life Sciences i Prag.

Eksplosionen er altså kun sidste udvej for termitterne, og ligesom kamikaze-myrerne dør de under eksplosionen.

- De ofrer sig selv for koloniens bedste i forsøget på at stoppe eller i det mindste forsinke angrebet, forklarer Jan Šobotník.

Læs også hos Videnskab.dk: Her er USA's nye megadrone

Termitter er sociale insekter, og i deres kolonier har indbyggerne forskellige specialiserede arbejdsopgaver. Nogle termitter er såkaldte ’soldater’, som har til opgave at forsvare kolonien, mens andre er ’arbejdere’, som sørger for koloniens husholdning og arbejdet med at skaffe føde.

Hvis kolonien bliver angrebet af eksempelvis fjendtlige termitter eller myrer, skynder arbejder-termitterne sig typisk at komme i sikkerhed, mens soldater-termitterne går til angreb på fjenden.

For flere termit-arters vedkommende er det derfor kun soldater-termitterne, som har udviklet evnen til at eksplodere, forklarer Jan Šobotník.

Ifølge hans forskning gælder det for termit-arterne Serritermes, Glossotermes, Dentispicotermes, Globitermes og Apilitermes, som alle lever i Sydamerika. Når soldaterne fra disse termitarter eksploderer, bliver der ifølge Jan Šobotník udsendt et gulligt og klistret sekret fra nogle særlige kirtler, som sidder forrest på termitterne.

- Når de eksploderer, skubber de en dråbe gult og klistret sekret ud. Effekten er ikke åbenlyst giftig, men det er så klistret, at en angribende myre er nødt til at bruge lang tid på at rense sig i stedet for at angribe, og fjendtlige termitter kan endda blive helt uarbejdsdygtige, siger Jan Šobotník.

Andre artikler hos Videnskab.dk:

Top 5: Vild teknik skal forhindre nyt 9/11

Forskere løser gåde om mystiske cirkler ved Møns Klint

0 kommentarer
Vis kommentarer