Usædvanligt syn i dansk fjord

En opblomstring af røde alger præger Skive Fjord. Ifølge Miljøstyrelsen er algerne ikke sundhedsskadelige

Foto: Miljøstyrelsen
Foto: Miljøstyrelsen

I flere uger har strandgæster ved Skive Fjord haft udsigt til røde i stedet for blå bølger. Den røde farve skyldes alger af arten mesodinium rubrum.

Det oplyser Miljøstyrelsen.

Opblomstringen af netop den type alger forekommer ofte i april og maj, hvor der er mange næringsstoffer i vandet. Men algerne er normalt væk igen i juni, fortæller kontorchef i Miljøstyrelsen Harley Bundgaard Madsen.

- Det røde vand er ikke noget, man ser hver dag. Det skyldes opblomstringen af en særlig algetype. Det er en type alge, som normalt findes, men det er ikke så sædvanligt med så stor en opblomstring.

- Typisk blomstrer alger op fra marts, og hen mod sommeren går det lidt i stå. Og så kan de blomstre op igen i sensommeren, siger han.

Algerne vil formentlig være til stede i Skive Fjord, indtil næringsstofferne i vandet, som algerne lever af, er opbrugt. Alternativt kan kraftig blæst - og dermed tilførsel af frisk vand - kunne stoppe opblomstringen.

Risiko for iltsvind
Store mængder alger opstår, når der er mange næringsstoffer i vandet.

Når alger lægger sig i vandoverfladen, kan de skygge for havbunden og de planter, der vokser under vandet, så solens stråler ikke når derned.

Er der mange alger i vandet, øges risikoen for iltsvind. Når algerne dør og synker til bunds, rådner de, og så suges ilten ud af vandet.

Det kan have alvorlige konsekvenser for muslinger, andre bunddyr og fisk, der kan dø på grund af for lavt indhold af ilt i vandet.

Men alger er ikke kun et problem for havets dyr. Mennesker, der bader i vand med alger, kan få symptomer som kvalme og diarré.

Dog påpeger Harley Bundgaard Madsen, at den type alge, der for tiden farver vandet rødt i Skive Fjord, ikke er sundhedsskadelig.

- Der findes giftige algetyper, men denne er ikke giftig, så man kan roligt bade, siger Harley Bundgaard Madsen.

Generelt opfordrer Miljøstyrelsen til, at man - når man er ude at bade - tjekker, om man kan se sine fødder, når man står i vand til knæene.

Hvis vandet ikke er klart nok til, at man kan se sine fødder, er der formentlig for mange alger i vandet, og det kan være skadeligt at bade.

33 kommentarer
Vis kommentarer