Pressenævnet kritiserer Ekstra Bladet

Ekstra Bladet får kritik for omtale af religiøst tilhørsforhold

Ekstra Bladet bragte i august 2019 et interview med en person om dennes deltagelse i tv-programmet 'Robinson Ekspeditionen'.

Den omtalte person har blandt andet klaget til Pressenævnet over, at Ekstra Bladet i artiklen har fokuseret på hendes religion, selvom hun havde frabedt sig dette.

Pressenævnet kritiserer Ekstra Bladet for ikke at gengive personens synspunkter på en retvisende måde. Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse.

Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på pressenaevnet.dk.