Annonce:
Annonce:

Journalistik

Læs mere om Ekstra Bladets journalistik

Foto: Linda Johansen
Foto: Linda Johansen
Annonce:

Vores journalistik

Ekstra Bladet udkommer alle ugens dage og alle timer i døgnet.

Online, på tv, i radio og på print.

Vi producerer journalistik, der går til kanten, i et højt tempo. Det stiller store krav til vores etiske dømmekraft.

Vi arbejder hele tiden med kvaliteten i journalistiske indhold. Det sker blandt andet ved hjælp af definitionen på "kvalitetsklik". Se og hør mere om Ekstra Bladets definition af "kvaliltetsklik"

Presseetik

Vi har retningslinjer inden for en række områder, som f.eks.:

  • brug af anonyme kilder
  • svarfrister
  • billedmanipulation
  • billeder af ofre
  • billeder fra Facebook
  • spindoktorer som kilder
  • emailsvar fra magthavere
  • citat-historier

Vi betragter disse regler som interne arbejdsredskaber, der løbende justeres.

Alle sager er forskellige, derfor tager vi grundlæggende stilling fra sag til sag.

Diskussioner om journalistik og etik er en stor del af det daglige arbejde på Ekstra Bladets mange redaktioner.

Alle Ekstra Bladets redaktionelle medarbejdere er bekendt med de presseetiske regler.

Annonce:

En vigtig del af etikken på Ekstra Bladet er åbenhed. Vores arbejde kan følges helt tæt på i dokumentarfilmen ’Ekstra Bladet  uden for citat’, og vi deltager gerne i radio- og tv-programmer samt interviews, hvor vi bliver stillet til ansvar for vores journalistiske metoder.

Læs mere om Pressenævnet og deres kendelser

Læs reglerne for god presseskik

 

Samarbejder om redaktionelt indhold

Eksterne samarbejdspartnere, der leverer redaktionelt indhold til Ekstra Bladet, skal følge samme retningslinjer for redaktionelt indhold, som vores ansatte.  Indholdet skal være kritisk, sagligt og korrekt i overensstemmelse med medieansvarslovens § 34, stk. 1, herunder reglerne for god presseskik. Leverandøren må ikke have indgået aftaler om rabat, gaver, fordele etc. til egen vinding i forbindelse med udarbejdelse af indholdet.

 

Sponsoreret indhold

Sponserede artikler (native advertising) bliver til i et samarbejde mellem Ekstra Bladets kommercielle native-afdeling og en annoncør. Ekstra Bladets uafhængige redaktioner har intet at gøre med sponserede artikler.

Annonce:

Når en artikel er markeret med teksten ’Sponseret af brand’, har sponsoren betalt for artiklen og har indflydelse på det tema, den beskæftiger sig med. Ekstra Bladets native-redaktion står bl.a. for idéudvikling, vinkling, billedvalg og tekst. Native-redaktionen består af journalister, der tilstræber at give brugerne en læseværdig oplevelse i form af indhold, der enten gør læserne klogere på et givent tema eller har en høj underholdningsværdi.

Native-indhold skal leve op til de kvalitetsstandarder samt til den værdi, stil og tone, læserne kender fra Ekstra Bladets øvrige indhold. Den ansvarlige native-redaktør har til enhver tid fuld råderet over det native-indhold, der publiceres på Ekstra Bladets medieplatforme.

Sponserede artikler kan optræde på eb.dk eller i print-udgaven af Ekstra Bladet. Artiklerne bringes side om side med almindeligt redaktionelt indhold, men de vil være tydeligt markeret med teksten ’Sponseret af brand’, uanset hvor de optræder på hjemmesiden eller i avisen. Baggrundsfarven på forsidehenvisninger vil også adskille sig fra det uafhængige redaktionelle indhold.

 

Klager

Vi lever af kontakt med vores læsere, det gælder også, når vi laver fejl.

Ring til redaktionen på post@eb.dk, hvis du opdager en fejl hos os.

Annonce:

Du kan klage til Pressenævnet, hvis du selv er involveret i den sag, du klager over. Det skal ske senest 12 uger efter, at artiklen er offentliggjort. På pressenævnets hjemmeside kan du læse om klagemuligheder.

 

Ophavsret og videreudnyttelse

For enkeltpersoner gælder det, at artikler, fotos, videoklip, grafik og andet offentliggjort materiale, der er udgivet på Ekstra Bladets platforme eller publiceret under Ekstra Bladets logo stilles til rådighed for visning/læsning. Du må gerne udskrive enkelte kopier til dit eget private brug, jf. ophavsretsloven § 12.

Virksomheder må ikke udskrive eller kopiere artikler mv. fra offentliggjort materiale, der er udgivet på Ekstra Bladets platforme eller publiceret under Ekstra Bladets log, til fx omdeling i virksomheden. Hvis virksomheden ønsker dette, skal der laves en aftale med Ekstra Bladet herom. 

Ønsker du at købe adgang til videreudnyttelse af artikler, fotos, videoklip mv., skal du rette henvendelse til chefredaktionens sekretariatet, Pernille Rask Jensen (prj@eb.dk), som herefter vil oplyse om muligheden herfor samt pris.

Annonce:

Læs desuden mere om ophavsret på ekstrabladet.dk

 

Persondatapolitik

Som alle andre private virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder i Danmark, skal Ekstra Bladet selvfølgelig også overholde persondataloven.

Persondataloven er den lov, der beskriver, hvornår og hvordan personoplysninger kan behandles.  Det er altså information, vi indsamler, som vi behandler elektronisk, manuelt eller fysisk.

Under ”Ekstra Bladets persondatapolitik” kan du læse nærmere i detaljer om, hvilken information, vi indsamler om dig, når du anvender vores produkter.

Læs Ekstra Bladets persondatapolitik

 

Journalisters mulighed for bijob

Journalistiske medarbejdere på Ekstra Bladet må som udgangspunkt ikke påtage sig andet arbejde udover sit arbejde som journalist på Ekstra Bladet. I tilfælde heraf, skal chefredaktionen godkende beskæftigelsen.

Annonce:

Det tillades medarbejdere at holde foredrag mv. under ansættelse på Ekstra Bladet. Det er op til den enkelte medarbejder at lave det rette jugement ift. relevans, habilitet, tidsforbrug etc.

Såfremt en journalist ytrer sig i andre medier i form af fx kommentarer, klummer, deltagelse i tv-programmer, skal hvert enkelt projekt på forhånd godkendes af chefredaktionen.

Ekstra Bladet stiller sig ikke i vejen for, at en medarbejder deltager i foreningslivet eller engagerer sig i politik. Dette kan imidlertid have indflydelse på det konkrete arbejdsområde. Chefredaktionen er ligeledes involveret i processer herom.

 

 

 

 

Annonce:
Annonce:
Annonce:
Annonce: