Nedlæg undervisning i kristendom

Ahmad Mahmoud, maskinmester, forfatter og debattør, skriver om samfund og integration.

Vi lever i et sekulært samfund bygget på demokratiske frihedsværdier. Forældre, der hindrer deres børn i selvstændig åndelig udvikling, der begrænser deres børns frihed og mulighed for at indgå i fællesskaber, er ikke forældrerollen værdige.

Derfor er det også vigtigt, at folkeskolen ikke begrænser børns åndelige udvikling.

Forældre er i deres fulde ret til at præge deres børn, og vi er allesammen vidt forskellige. Det betyder også, at vi som enkelte individer præger vores børn med forskellige værdier og normer.

Men udgangspunktet for at præge vores børn skal altid være, at vi skaber livsduelige børn, der har mod på livet. Livsduelige børn, der kan tænke selvstændigt og kritisk, og som møder andre børn og mennesker ud fra et ligeværdigt og inkluderende livssyn.

Desværre er det ikke altid tilfældet. Hvis man kigger på religion og kultur, er dette en afgørende faktor for, hvordan unge opfatter verden. Inden for Islam er det at spise svinekød urent. Er mennesker, der spiser svinekød så urene?

Inden for Jødedommen og Jehova er man særligt udvalgt. Er man så hævet over alle andre mennesker?

Inden for Kristendommen er alle vores synder tilgivet. Står vi så ovehovedet til ansvar for de ting, vi gør og de valg, vi tager?

Hvad med alle dem, der ikke er religiøse? Skal de stenes, eller brænder de op i Helvede?

Hvem ender i Helvede eller i Paradis?

Jeg kunne blive ved med at opremse flere religioner og forgreninger inden for de forskellige religioner, der påvirker vores børn på den ene eller anden måde.

I alt for mange år var jeg selv bange for at begå fejl af frygt for at ende i Helvede. Ønsker vi at skabe børn, der er bange for at begå fejl eller burde vi skabe børn, der er selvstændige, selvtænkende og reflekterende nok til at lære af deres fejl? Børn, der ikke ser forskelle men ligheder uanset religion og kultur? Børn, der har friheden og retten til både at vælge fra og til uden frygten for udstødelse af familien og venner?

Folkeskolen er den offentlige grundskole. I folkeskolen skal vores børn blive fagligt dygtige og oplyste, og skolen skal forberede dem til deres fremtid som demokratiske medborgere. Ikke religiøse modborgere.

Kristendomsundervisningen skal fjernes fra skoleskemaet. I stedet skal fokus for undervisningen være religionshistorie og religionskritik. Hvor børn kan lære om fortiden, være kritiske og selv vælge fremtiden.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn, dvs. fornavn og efternavn.
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt.
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes.
  • Grove angreb på personer frabedes.
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten.
121 kommentarer
Vis kommentarer