Paludan og hans lige så tåbelige og aggressive publikum

Rasmus Paludan. Foto: Jonas Olufson
Rasmus Paludan. Foto: Jonas Olufson

Ahmad Mahmoud, maskinmester, forfatter og debattør, skriver om samfund og integration.

Udannet, uciviliseret, ukultiveret og usmagelig er alle adjektiver, som kan påklistres både Rasmus Paludan og alle de andre idioter, der reagerer på ham med vold, hærværk og ukvemsord. Hverken jakkesæt eller sorte BMW'er kan dække over den adfærd, der udstiller primitive udgaver af danskeren.

I begge lejre har der tilsyneladende været en fatal mangel på opdragelse, hvad angår både pli, tolerance og også demokratiske værdier. Med henblik på den demokratiske dannelse eller mangel på samme har mor og far glemt at tale om takt og tone og i det hele taget meningen med frihedsrettigheder som for eksempel den dyrebare ytringsfrihed.

Det er en skændsel, at vi i disse dage oplever en adfærd, der legaliseres i en grundlov og et demokratisk regelsæt, som i virkeligheden gør - eller burde gøre Danmark til et helt særligt og godt land. Det er en skændsel, at vores kommende generationer skal være vidne til denne undergravende og ødelæggende tilgang til den offentlige samtale. Samtidig er det i et globalt perspektiv en skandale, hvor hverken nuttede pandaer eller Den Lille Havfrue kan overskygge grimheden.

Mor og far har fejlet, og de offentlige forældre må tage ansvar og gøre det, som de biologiske ikke magtede. Den opførsel skal stoppes nu, og fremover skal opdragelse om demokrati ledsages af undervisning i høflighed og respektfuld argumentation.

En forudsætning for et demokratisk samfund er retten til at ytre sig frit i skrift og tale om sine holdninger. Disse tilkendegivelser skal vel at mærke ske inden for lovens rammer. Det er blandt andet strafbart at ytre sig racistisk og ærekrænkende om andre på baggrund af seksualitet og religion. Senest er der også et lovforslag om hadprædikanter på tapetet. Disse filtre er øjensynligt ikke nok til at stoppe Paludan i handlingsmønstre, der i den grad opildner til terrorlignende aktioner til fare for den civile dansker og til fare for et sundt og bæredygtigt samfund.

Hvis metoden skal ske gennem lovgivning, så skal vores politikere til at vende blikket mod den praksis. Hvis dette er en umulighed, må deres jurister tage over og bruge den eksisterende lov til at stoppe dette vanvid. Nok er vi demokratiske, men en laissez faire politik er ubrugelig, når vi er oppe imod tåber som Paludan og hans lige så tåbelige og aggressive publikum. Staten må sætte sit pædagogiske og didaktiske apparat i gang i forebyggelse mod uhøflig og ukonstruktiv handlemønstre. Pædagoger, skolelærere, sagsbehandlere og bibliotekarer skal have en mission om at danne folket. Ja, simpelthen lære folk at opføre sig ordentligt.

Det er forår. Jeg vil spadsere mellem æblegård og humlehave. Jeg er stolt over at være dansk, og jeg insisterer på at fortsætte med den indstilling til mit dejlige land. Bøgen springer ud nu i sin grønne pragt. Lad håbets farve skinne over Danmark.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn, dvs. fornavn og efternavn.
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt.
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes.
  • Grove angreb på personer frabedes.
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten.
271 kommentarer
Vis kommentarer