Skal vi huske ordet  ́hottentot ́?

' På trods af det sympatiske signal Gyldendal sender ved de nye udgivelser, så skal de gamle bevares og holdes i live,' skriver Ahmad Mahmoud - her forsiden af Halfdans ABC.
' På trods af det sympatiske signal Gyldendal sender ved de nye udgivelser, så skal de gamle bevares og holdes i live,' skriver Ahmad Mahmoud - her forsiden af Halfdans ABC.

Ahmad Mahmoud, maskinmester, forfatter og debattør, skriver om samfund og integration.

 ́Negerdukken lille Sam ́ er et af de digte, som vores børn ikke kommer til at møde i de to nye udgivelser af Halfdan Rasmussens Børnerim.

De bliver heller ikke mødt med ordet  ́Hottentot. ́

Det er godt, for et helt uforberedt, lille menneske kan tage skade ved denne ordlyd. Dog bliver de gamle værker med selvsamme ord og digte fortsat udgivet, og det er også godt, for ellers bliver det lille menneske ikke forberedt på livet, og det kan man også tage skade af. Men kan de fungere side om side?

Gyldendal har i to nye udgivelser af Halfdan Rasmussens børnerim valgt at bortcensurere otte rim, der indeholder ord som 'Neger' og 'Hottentot', da de kan støde nogen.

De otte rim er skrevet i 1949-1959, og er en del af vores kulturelle DNA. Alligevel skal man have for øje, at tiden var en anden, og ord og vendinger skal betragtes i kontekster. Når Gyldendal vælger at redigere og censurere tekster, der i dag fremstår stødende, er det en sympatisk handling, der peger på et omsorgsfuldt hensyn til barnet. Omvendt er det et faktum, at vi i dag betragter børn som små selvstændige individer og aktører. Med et sådant blik på barnet, skylder vi dem et kendskab til den verden, de lever i, men også en forståelse for, hvad der har formet den, nemlig historien.

Vi skal udruste børn, så de bliver i stand til at forstå, tage stilling, kontekstualisere og deltage. Derfor skal vi også bevare de gamle tekster, men de må ikke stå alene.

Kim Fupz Aakesons populære bøger om drengen Vitello, indeholder også ordet  ́hottentot ́. Her er det Vitellos mor, der bruger det om naboerne. Ordet har her en funktion. Det fortæller noget om Vitellos mor. Hvem hun er. Det er en pointe, der vil gå tabt, hvis vi ikke har mødt ordet før.

Med fare for at fremstå floskuløs, så vil jeg påpege vigtigheden af, at  ́vi skal lære af fortiden, leve i nutiden og tænke over fremtiden ́.

Halfdan Rasmussen var om nogen ikke en racistisk mand, og det er en vigtig konstatering. På trods af det sympatiske signal Gyldendal sender ved de nye udgivelser, så skal de gamle bevares og holdes i live. De er bevis på den udvikling, der har fundet sted i Danmark. Når Gyldendal udgiver en censureret udgave og en original udgave giver det os mulighed for at vise udviklingen i Danmark samtidig med, at vi fastholder vores kulturelle arv. For begge dele er nødvendig, da en fuld bortcensurering kun vil resultere i, at vi mister vores historie og reduceres til identitetsløse mennesker uden evnen til at se sammenhænge og forstå mening på tværs af tid og kontekster.

Mere end nogensinde før har vi brug for kulturformidlere i et multikulturelt samfund. Kompetente fagpersoner, der kan forklare og bygge bro mellem fortiden og nutiden for dem, der ikke har vores kultur med sig fra livmoderen.

Fiktionskompetence er blandt andet et redskab til at forstå. Til at skelne mellem virkelighed og fiktion. Den kommer ikke af sig selv, og den skal vi som samfund sørge for, at vores kommende generationer erhverver sig.

Så i stedet for at udviske fortiden skal vi danne vores kommende små medborgere, så de bliver i stand til begå sig i et samfund, der uanset en vidunderlig mangfoldighed hviler på kulturelle konventioner. Med de nye udgivelser som en kærlig gestus og kompetente formidlere er dette vejen til samhørighed.

 ́Hottentot ́ må derfor ikke gå i glemmebogen.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn, dvs. fornavn og efternavn.
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt.
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes.
  • Grove angreb på personer frabedes.
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten.
33 kommentarer
Vis kommentarer