Tid at stoppe voldtægtskulturen

'Der er allerede gået for mange år med alt for mange ofre, hvor vi har nægtet at anerkende problemerne og den voldtægtskultur der findes i Danmark,' skriver Ahmad Mahmoud.
'Der er allerede gået for mange år med alt for mange ofre, hvor vi har nægtet at anerkende problemerne og den voldtægtskultur der findes i Danmark,' skriver Ahmad Mahmoud.

Ahmad Mahmoud, maskinmester, forfatter og debattør, skriver om samfund og integration.

Omkring 14 kvinder bliver hver dag udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg i Danmark. Et opgør med voldtægtskulturen er nødvendig, hvis vi ønsker fuld ligestilling.

5.100 kvinder bliver hvert år udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg i Danmark, ifølge tal fra Justitsministeriet. Forskning fra Syddansk Universitet vurderer, at tallet kan have været så højt som 24.000 i 2017. Kun 890 voldtægtssager blev anmeldt til politiet, ifølge statistikken fra samme år; af disse blev 535 retsforfulgt, og kun 94 endte med domfældelse.

Hvis man tager udgangspunkt i det laveste tal fra Justitsministeriet, er det altså ca. 14 kvinder, der hver dag bliver udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg.

Dagen hvorpå Amnesty International Danmark med rapporten 'Give Us Respect and Justice', dokumenterer de alarmerende tal, og hvordan voldtægtsofre oplever mødet med det danske retssystem, skriver Michael Dyrby, chefredaktør for BT i et debat indlæg:

'Amnestys vilde kritik skyder helt forbi.'

Michael Dyrby nævner også i sit debatindlæg, at B.T. i sommeren 2018 skrev om voldtægter set fra ofrenes side. Serien hed #Voldtaget. Serien løftede sløret for de udfordringer mange kvinder står overfor i mødet med politiet og den kritisable håndtering af sagerne, der afholder kvinderne i at anmelde voldtægt. Kvinder, der havde vundet deres sag, men alligevel fortrød, at de havde anmeldt det, fordi de følte sig udskammet af politiet, retssystemet og samfundet. Kvinder, der ikke kunne drømme om at anbefale andre ofre, at anmelde en voldtægt.

Alligevel mener Michael Dyrby, at Amnesty International med sin rapport 'sparker en åben dør ind', og at  der skydes 'langt over målet.'

Intet er endnu ændret ved den nuværende lovgivning, politiarbejdet eller den måde retssystemet håndterer voldtægtssager på. Ikke desto mindre finder Michael Dyrby Amnesty Internationals kritik helt unødvendig med hensvisning til, at Justitsministeren har sat gang i lovarbejdet.

Vi har jo som bekendt aldrig nogensinde i Danmark oplevet politikere, der er løbet fra deres løfter, vel? Vi har aldrig oplevet, at der op til et valg bliver lovet guld og grønne skove af den simple årsag, at man ønsker at samle stemmer for derefter at løbe fra aftaler og løfter.

Helt ubegrundet mener Michael Dyrby, at der ikke er nogen grund til at tro, at arbejdet vil gå i stå, for justitsministeren har trods alt lovet, at der vil blive kigget på området.

Jeg anerkender og forstår, at ændringer af loven altid skal formes med største omhyggelighed, og det tager tid. Debatten på området har desværre også til tider været baseret på føleri fremfor viden og velbegrundet data. Derfor er det endnu mere betryggende, at al den viden, som nu står til rådighed for os, og endnu vigtigere for de politikere, der med største omhu skal forme loven, har taget et helt år at indsamle. 352 henlagte sager og 100 domme er blevet analyseret. Der er gennemført kvalitative interviews med 18 voldtægtsofre foruden interviews med myndigheder, eksperter, organisationer og akademikere.

Det er altså ikke tomme udsagn eller føleri vi har med at gøre, hvad der desværre muligvis gør sig gældende for Michael Dyrbys kritik af Amnestys arbejde. For han bakker ikke sin kritik op med velbegrundede argumenter eller forskning på området.

Det er derfor vigtigt, at vi ikke forsinker processen yderligere med mere føleri. Der er allerede gået for mange år med alt for mange ofre, hvor vi har nægtet at anerkende problemerne og den voldtægtskultur der findes i Danmark.

Vi kan ikke nøjes med løfter om, at der bliver kigget på tingene. Der er brug for forandring, og det haster, for som sagt: Hver dag bliver ca. 14 kvinder udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn, dvs. fornavn og efternavn.
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt.
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes.
  • Grove angreb på personer frabedes.
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten.
23 kommentarer
Vis kommentarer