Hva' i helvede laver de i skattevæsnet?

Bent Falbert. Forhenværende chefredaktør for Ekstra Bladet, skriver om ret og vrang i retsstat og samfund.

’Hva’ i helved’ går de rundt og gør i banken efter tre?’ sang Bodil Udsen i Dragørrevyen 1970.

Opdateret til vor tid kunne sangen lyde: ’Hva’ i helved’ går de rundt og gør i skattevæsenet efter kl. 8 om morgenen?’

Den ene skandale følger den næste. Men det bliver bare registreret. Jeg har ikke indtryk af, at der for alvor renses ud i råddenskaben og skabes nye, duelige systemer.

Tænk bare på de ni milliarder kr., som Skat uden kontrol har udbetalt i 2012-2015 til udenlandske fidusmagere, der krævede refusion af deres danske udbytteskat – som de aldrig havde betalt.

Samtidig brugte Skat masser af mandskab på at inddrive gammel skattegæld, skønt fordringerne var forældede!

Fire fyringer

Inddrivelses-direktør Jens Sørensen, to underdirektører og en funktionsleder er sendt hjem på grund af de fejlagtige udbetalinger. Men Skats topdirektør, Jesper Rønnow Simonsen, fortsætter, som om han intet ansvar har for katastroferne. Man skulle ellers tro, at Skats nr. et ville blive den første, der mærkede ti kolde tæer i bagdelen.

Ministeriets interne revision fastslog i september, at der var tale om ’alvorlige ledelsesmæssige svigt og processuelle fejl og mangler’ i forbindelse med udbetalingen af den svimlende formue.

Folk i departementet siger, at skatteminister Karsten Lauritzen ikke tør skille sig af med Simonsen – for så er der slet ingen tilbage med overblik over hele Skat!

Først til februar ventes Rigsrevisionen at slutte sin undersøgelse af forløbet. Der er foreløbig kun indløbet én trøstpræmie: Bagmandspolitiet har fundet og beslaglagt 1,7 milliarder kr. i England. Pengene skal deles med briterne, så de batter ikke meget i forhold til den forsvundne formue.

Ingen kontrol

Oven i de øvrige skandaler retter Rigsrevisionen kanonerne mod Skats mangelfulde ligning af Danmarks 670.000 virksomheder.

Lønmodtagere ved Skat alt om, så der er ikke meget at kontrollere.

Det burde give så meget bedre tid til at tjekke firmaer. Men selv om Skat anslår, at hver tiende virksomhed svindler med skatten, og selv om hvert andet firma har fejl i selvangivelsen, bliver kun omkring tre procent kontrolleret ordentligt. Tre!

Dette er ingen nyhed for Skats ansatte. Rigsrevisionen kritiserede skødesløsheden for fire år siden, men der er ikke rettet op på elendigheden.

Otte mennesker har siddet i skatteministerens stol gennem de seneste fem år. Det har selvsagt svækket den politiske ledelse af skatteopkrævningen.

En godtroende mand

Fungerende skatteminister Karsten Lauritzen lyder som en mand, der er fuld af ambitioner om at skærpe indsatsen. Men samtidig leverer han tågede udtalelser som: ’For mig er løsningen ikke mere kontrol.’

Virkelig ikke, hr. minister? Tror du, at de 650.000 virksomheder, som ikke er set efter i sømmene det seneste år, frivilligt vil give sig til at afregne korrekt skat, fordi du stoler på deres gode vilje?

I onsdags gik Karsten Lauritzen pludselig til modstand mod den hårde kritik fra især Rigsrevisionen. Selv om Venstre var imod S-SF-R-regeringens lov om offentlige skattelister for store firmaer, havde ministeren akut behov for at prale med, at ikke alle tryller overskud væk i udlandet.

Nogle betaler skam

Lauritzen udleverede ligefrem en topliste, så enhver kan se, at Novo Nordisk betaler 5,5 milliarder kr., Kirkbi (Lego) 2,8 mia., Shell 2,2 mia., Møller-Mærsk 1,9 mia. Oven i kommer milliardskat på kulbrinte.

Karsten Lauritzen virkede oprigtig glad over, at den tidligere regering har forsynet ham med adgang til at lufte disse beløb offentligt.

Men hver uge er en eller anden gren af skattesystemet leveringsdygtig i en ny skandale. I denne uge var det Skatterådet, der ikke kunne holde på en hemmelighed. Socialdemokraternes partisekretær, Lars Midtiby, spurgte rådet, om formand Mette Frederiksen ville blive beskattet, hvis hun blev betjent af en bil med privatchauffør. Han bad om, at svaret ikke blev offentliggjort.

Hjælp fra Hjorten

Men dét blev det heldigvis. Et medlem af det 19 mand store råd følte en ubændig trang til at fortælle BT om bilprojektet. Svaret er i øvrigt, at hun ikke sættes i skat af sådan en service. Skatterådets 19 medlemmer kan nu se stift på hinanden ved næste møde og spekulere over, hvad lækken hedder.

Skattesystemets elendighed er så iøjnefaldende, at det burde være regeringens næste store opgave at rette op på det. Det er komisk, at partiledere forhandler nat og dag med finansminister Claus Hjort Frederiksen om små beløb – mens slendrian og inkompetence i Skat koster mange milliarder.

Skatteminister Karsten Lauritzen har næppe format til ene mand at rette grundlæggende op på kontrol og inddrivelse. Nu da finansloven er i hus, burde finansministeren sætte sig for bordenden og få Skat til at fungere bare nogenlunde retfærdigt. Jeg taler ikke om en reform. Ork nej. Kunne Skat bare bringes til at fungere efter gældende, fastfrosne love, ville der komme så mange penge i statskassen, at behovet for nye statsindtægter ville fordufte.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn, dvs. fornavn og efternavn.
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt.
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes.
  • Grove angreb på personer frabedes.
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten.
17 kommentarer
Vis kommentarer