Imamer stener Mette

Bent Falbert. Forhenværende chefredaktør for Ekstra Bladet, skriver om ret og vrang i retsstat og samfund.

Det er en dyster aarhushistorie, TV2 har fortalt med skjult kamera fra Grimhøjmoskeen. I hovedrollen sås imam Abu Bilal, der havde tre gode råd til menigheden:

1) Slå dine børn, hvis de ikke beder ofte nok til Allah.

2) Sten din hustru og andre kvinder til døde, hvis de er utro. (Jomfruer, som begår utugt, straffes dog kun med piskeslag.)

3) Kvinder må ikke arbejde sammen med mænd.

Muslimens gruelige forholdsordrer vækkede Mette Frederiksen. Det glæder mig at se, hun tilsyneladende følger med i politik. Det er ellers ikke stort, vi har hørt fra Mette, siden hun for et halvt år siden blev formand for Socialdemokraterne.

Men onsdag affyrede hun hele fem forslag, som skal bekæmpe det muslimske undertrykkelsessystem indenrigs. Hun kalder sit initiativ en frihedskamp – og lyder som en halv Søren Pind. Desværre er fire af hendes fem ideer ubrugelige.

Helt til hest

Det første forslag går ud på at tilbyde unge muslimer at slippe ud af familiens strenge, sociale kontrol ved at give dem en ny identitet og en ny hemmelig adresse. Ideen er helt i skoven. Dels vil det koste et millionbeløb pr. ung muslim at omplante dem med de fornødne camouflage-faciliteter.

Dels er Danmark så lille, at identitetsskiftet nemt vil blive afsløret. Især hvis det frelste unge menneske er lige så solbrændt som de fleste andre muslimer og pludselig skal spankulere rundt på havnen i Lohals og ligne en indfødt langelænder. Vort land er simpelt hen ikke stort nok til, at sådan en type kan gemme sig varigt under ny identitet. Og skal omplantningen foregå i udlandet, vil omkostninger og praktiske problemer svulme drastisk op.

Mettes andet forslag går ud på, at hun vil afvise imamer ved grænserne, hvis de stiller sig kritiske over for demokrati. Dét forslag er grundlovsstridigt. Selvfølgelig har

alle klodens individer lov at kritisere demokratiet før, under og efter et besøg i Danmark.

Opfordringer til vold skal være meget konkrete for at være strafbare og udvisningsberettigede. Det er utænkeligt, at paspolitiet kan påtage sig at eksaminere mørklødede indrejsende, der mistænkes for at ville prædike grimt om vores politiske system.

Fejlen i hovederne

For det tredje vil Mette lukke Grimhøjmoskeen. Men det er der ganske simpelt ikke lovmæssig adgang til at gennemføre, uanset hvor meget hun undersøger kravets holdbarhed. Det er jo ikke murstenene, der udspyer truende budskaber mod børn og kvinder. Det er formørkede imamer og deres fordummede menigheder. Den bygning, truslerne fremsættes i, kan ikke lastes. Fejlen sidder i folks hoveder, og dem skiller man kun fra kroppene i visse muslimske lande. Ikke hér.

Mettes fjerde forslag går ud på at sende imamer på kursus i danske forhold, som de skal være velbevandrede i, før de må prædike i Danmark. Det krav kan hun heller aldrig realisere, for der er frihed her i landet til at prædike om alverdens vrøvl - men ingen lovhjemmel til at tvinge imamer på kursus.

Specialet: Flere penge

Tilbage er forslag nr. fem: Mette vil bruge yderligere skattekroner på at hjælpe voldsramte muslimske kvinder i krisecentrene, hvor de er voldsomt overrepræsenterede i forhold til etniske danskere.

Dette socialdemokratiske speciale kan godt lade sig gøre: At bruge flere af skatteydernes penge på at lappe skader på mishandlede kvinder og børn. Det er noget sent at gå i aktion, når de blødende kvinder banker på døren til krisecentrene, men de kommer først, når det er gået helt galt. Imamerne er stærkt imod at indblande danskere i voldssagerne.

Fire ud af Mette Frederiksens fem forslag ryger således i papirkurven som uanvendelige.

En åndelig stening

Jeg synes ærligt talt, det er sløjt, at Danmarks skyggestatsminister er så dårligt rådgivet, at hun stabler sig op med et urealistisk program for, hvordan de mindst 100 formørkede imamer skal holdes væk fra kongeriget eller sendes på opdragelseskurser.

Svaret til Mette Frederiksen fra Grimhøjmoskeen var én enkelt sætning, som sagde alt: - Bland jer ikke i vores religionsfrihed!

Smak! Dét kan man kalde en åndelig stening af Socialdemokraternes formand.

Kulturminister Bertel Haarder er til sammenligning fuldstændig opgivende over for indgreb mod muslimske kredse. Hans nålestikspolitik går ud på at tage vielsesbemyndigelsen fra voldsprædikanter. Mere kan han ikke drive det til. Hvilket formentlig er såre realistisk.

Som sædvanlig har demokratiet svært ved at forsvare sig mod at blive angrebet ved hjælp af dets egne frihedsrettigheder.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn dvs. fornavn ogefternavn
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes
  • Grove angreb på personer frabedes
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten
12 kommentarer
Vis kommentarer