Islam styrer eksamenstiden

Bent Falbert. Forhenværende chefredaktør for Ekstra Bladet, skriver om ret og vrang i retsstat og samfund.

Det lyder som en 1. april-spøg – men vi befinder os ikke i snydesæsonen, så det er ganske vist: Hundredtusinder af skoleelever tvinges i år til at gå usædvanlig tidligt til eksamen. Det sker af hensyn til fastende muslimske elever under ramadanen! 

Ikke blot flyttes selve eksamensperioden frem. Tidspunktet på dagen for afholdelse af eksamen rykkes også, således at prøver i de mest krævende fag placeres om morgenen, hvor muslimske elever er mindst afkræftede af den religiøse sultekur. Hensigten er at ligestille muslimske elever med andre i konkurrencen om at opnå så gode karakterer, at de kan få plads på højere uddannelser eller job i erhvervslivet, siger uddannelsesmyndighederne. 

Mad i mørke 

Under ramadanen må rettroende muslimer kun spise og drikke, når det er mørkt, så for altid sultne teenagere i et land med korte, lyse sommernætter er der rige muligheder for at føle sig alvorligt udhungrede og ukoncentrerede op ad dagen.

Ikke-muslimske elever – som udgør det store flertal – tvinges således til at tilpasse deres repetition af pensummet til islams kalender. Det betyder, at både de og den muslimske ungdom får kortere tid til eksamenslæsning end sædvanligt.

Ukendt pensum 

Den hellige måned ligger i år fra 6. juni til 5. juli. Den forskydes hvert år baglæns med omkring 11 dage. Næste år begynder ramadanen altså allerede 26. maj. På det tidspunkt er undervisningen i mange fag ikke afsluttet. Det bliver dermed praktisk umuligt at eksaminere de unge mennesker i dele af stoffet, fordi de simpelt hen ikke kender det på eksamenstidspunktet. 

På dette sted i Gabestokken, kære læser, må jeg hellere bekende, at eksamensflytningen ikke foregår i Danmark – men i Storbritannien, som efterhånden styres efter princippet: ud af EU – ind i islam! 

Mit spørgsmål er: Hvornår begynder fromme danskere at stille krav om, at vi skal efterligne briternes skrabud for islams sønner og døtre? Det er formentlig et spørgsmål om timer! 

Naiv forudsigelse 

Historikeren, dr.phil. Anders Bøgh – en af Politikens yndlingsabonnenter – skriver dumstædigt i samme avis: 

– Al historisk erfaring viser, at indvandrere gradvis integreres i flertalskulturen i løbet af et par generationer. 

Det skulle glæde mig, hvis manden får ret i sin naive – tror jeg – om end velmente forudsigelse. Men foreløbig tegner fremtiden helt anderledes. I England indrettes eksamensvæsenet som nævnt efter muslimske hensyn. Briterne har også affundet sig med, at denne religions tilhængere i et vist omfang afgør deres indbyrdes stridigheder ved muslimske særdomstole. Altså et fuldstændig uciviliseret knæfald for et religionsstyret parallelsamfund, frigjort fra retsstaten. 

Katten slap ud 

De britiske undervisningsmyndigheder er klar over, at mange finder eftergivenheden helt gal. De prøvede at luske ordningen igennem i stilhed for at undgå protester. Det var slet ikke meningen, at offentligheden skulle have fået besked nu om eksamensflytningen. Den kommer kun frem, fordi pressen fik nys om, at et udvalg i Underhuset havde debatteret visdommen i denne operation. 

Men nu er katten ude af sækken, og det diskuteres hidsigt, om de 2,7 millioner muslimer i Storbritannien (4,8 pct. af befolkningen) skal føjes i dén grad af landets øvrige 54 millioner indbyggere. 

Jeg spekulerer på, om det næste bliver, at skolernes juleferie aflyses, fordi Jehovas Vidners børn ikke holder jul og hellere vil lære noget? Eller er det kun muslimer, der skal tages særlige hensyn til? 

Trist ny generation 

I nytårsdagene gik tusinder af unge mænd med islamisk baggrund som bekendt amok i flere tyske byer med seksuelle overgreb på unge kvinder, hærværk og angreb mod politifolk. I Köln erkendte politimesteren, at voldsomheden og omfanget kom helt bag på ham. Er det et varsel om, hvordan det kan gå i Danmark? 

Her i riget forholder det sig mig bekendt stik modsat historiker Bøghs forhåbninger. Mange unge efterkommere af muslimske flygtninge og indvandrere integrerer sig netop ikke i flertalskulturen – i endnu ringere grad end deres forældre. 

De tilslutter sig ortodokse muslimske foreninger med det diktatoriske kalifat som formålsparagraf. Eller de etablerer deres egen underverden, præget af bandeuvæsen, narkohandel og et fornedrende kvindesyn. Det er fortvivlende fremtidsudsigter, også fordi halvdelen af de unge muslimer er funktionelle analfabeter med et primitivt dansk talesprog, som ingen arbejdspladser efterspørger. 

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn dvs. fornavn ogefternavn
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes
  • Grove angreb på personer frabedes
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten
33 kommentarer
Vis kommentarer