Ja dak - tag bussen ud af folkekirken

Bent Falbert. Forhenværende chefredaktør for Ekstra Bladet, skriver om ret og vrang i retsstat og samfund.

Busserne i Aarhus opnår nu deres anden berømmelse, siden Jacob Haugaard og Finn Nørbygaard gik rundt og billetterede: ’Ja-dak, ja-dak - og ja-dak’.

Denne gang er det Ateistisk Selskab, som har købt reklameplads på bussernes langsider til budskaber som:

’Talte Jesus og Muhammed med en gud? Tænk selv.’

Og:

’Hvorfor koster tro noget? Tænk selv.’

Hurtig udmeldelse

På hjemmesiden www.ateist.dk findes en skabelon til brug for elektronisk udmeldelse af folkekirken. Det kræver kun angivelse af navn, adresse, sogn og CPR-nummer. På kort tid har 3.100 benyttet denne blanket.

Ateisternes talsmand, Kurt Bilsbo, siger, at nogle præster er så oprørte over udvandringen, at de forlanger, medlemmer skal stille på præstekontoret, hvis de vil meldes ud. Men det krav må præster ikke stille. Siden 2012 har det været nok at sende kirkekontoret en mail.

Ateisterne har – djævelsk nok - opfundet en kirkeskatberegner på hjemmesitet. Her kan man indsætte sin løn, finde sin kirkeskatteprocent samt anslå, hvor mange år man regner med at være erhvervsaktiv. Et eksempel: Hvis man i snit tjener 40.000 kr. om måneden i 40 år og betaler landsgennemsnitlig kirkeskat på 0,89 pct., løber den samlede kirkeskat op i 155.600 kr.

Sjovt nok svarer det til de 156.000 kr., foreningen får ind i kontingenter. Medlemskab koster 240 kr. og der er foreløbig 650 medlemmer. Den modtager ingen offentlige tilskud. Men foreningen kan jo håbe på testamentariske gaver fra gudløse.

Skilsmisse ønskes

Kampagnen for udmeldelse skal ikke ses som sabotage mod trossamfund. Men Ateisterne synes, kirken bør skilles fra staten. Troende må selv betale for fornøjelsen. Det er uretfærdigt, at samtlige danske skatteydere afkræves 750 mio. kr., som i hovedsagen går til aflønning af bisper, provster og præster, som ateister ikke har nogen glæde af.

Den 12 år gamle forening har levet stilfærdigt. Men investeringer i ny hjemmeside og reklameplads på aarhusianske busser har suget projektørlys til sig.

Præster står i kø i Kristeligt Dagblad for at jamre over de tusinder af mennesker, der tager bussen ud af folkekirken. I Vejlby sogn nord for Aarhus indløb på et par uger 14 udmeldelser med brug af ateisthjemmesidens skabelon.

Sognepræst Lena Kjems siger til Kristeligheden:

’Det er langt over det normale niveau og stærkt bekymrende. Vi kan se, at der helt overvejende er tale om unge mænd i gruppen 18-25 år, og derfor er vi måske som bysogn med mange studerende ekstra hårdt ramt. Det virker, som om denne kampagne har bedre fat end tidligere, og det bekymrer mig da utroligt meget.’

Sognepræsten mener, at folkekirken er særligt sårbar over for denne type påvirkning.

Ukultiveret kampagne

Domprovst Thomas Frank i Viborg er vred over kampagnen, som han kalder ’ukultiveret’. Han mener, kirken skal tænke i modtræk og direkte true med, at udmeldte ikke kan få en kristen begravelse.

Biskop i Ribe stift, Elof Westergard klaprer også truende med kistelåget og vil undersøge udvandringen nøjere.

Som en service for bisp Elof kan jeg med hjælp fra Kirkeministeriet oplyse, at i 2015 modtog folkekirken 6.967 indmeldelsen og 9.979 udmeldelser – altså en nettoudvandring på 3.012 medlemmer.

I 1990 var 89,3 pct. af danskerne med i folkekirken. I 2015 var antallet dalet til 76,9 pct. Der forsvinder altså en halv procent om året. I København er kun 59 pct. folkekirkemedlemmer.

Man kan også gøre udviklingen op på en anden måde: I dag er 90 pct. af dem, der dør, medlem af kirken. Men kun 64 pct. småbørn bliver døbt.

Det er altså indlysende, at folkekirken er i krise. Forklaringen på udvandringen er givetvis, at de fleste præster er jammerligt kedsommelige at høre på. Det ses af, at de få, der formår at holde en slagfærdig prædiken, ikke har vanskeligt ved at fylde deres kirke.

Modsat islam, som åbenbart går ud på at tage koranens middelalderlige budskaber, love og morallære bogstaveligt, er det i kristendommen tilladt at modernisere kirkegangen og tolke Biblen i lyset af vor tids menneskeliv.

Tanketom domprovst

En anden sag er så, at mange af kirkens mænd og kvinder forveksler frisind med endeløs tolerance. Det gælder til eksempel et fjols som Københavns domprovst Anders Gadegaard, som igen-igen i onsdags overgav domkirken til en imam, der sang islamisk sura og lovpriste Allah.

Den flinke og gæstfri domprovst signalerer med sine multireligiøse forestillinger, at den ene religion kan være lige så god som den anden. Manden har næppe skænket det en tanke, at han aldrig vil blive inviteret til at prædike kristendom i en moske.

Godt det samme: Mens muslimernes blodige lovreligion hyldes i Danmarks fineste domkirke, vælter medlemmerne ud af folkekirken. Holdningsløse typer som domprovst Gadegaard holder døren vidt åben. Hans chef, Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen, vil hellere frelse afrikanere end københavnere, så han render for tiden rundt i Uganda med Folkekirkens Nødhjælp.

Jo, her i folkekirken går det godt, fru kammerherreinde. Her går et godt, her går de godt. Især for Ateistisk Selskab.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn, dvs. fornavn og efternavn.
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt.
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes.
  • Grove angreb på personer frabedes.
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten.
55 kommentarer
Vis kommentarer