Politiken krymper til en ensidig agitationssprøjte

Bent Falbert. Forhenværende chefredaktør for Ekstra Bladet, skriver om ret og vrang i retsstat og samfund.

JEG ER STØDT PÅ en annonce i Jyllands-Posten med denne overskrift: ’Ud af venstrefløjens skygge’.

Teksten begynder sådan: ’Hvor skal opgøret med venstrefløjens indflydelse på dansk politik komme fra? Partiernes unationale politik har godt fat i vælgere i områder, som er ramt af forringelser af velfærden. Hvorfra skal modvægten til venstrefløjens nationalfjendtlige og indvandrervenlige politik komme fra i en politisk virkelighed, hvor vælgerne strømmer til partiet?

Kom til debat 13. april med partiformand Kr. Thulesen Dahl, justitsminister Søren Pind, forfatter Kristian Ditlev Jensen, fhv. MF Per Stig Møller. Ordstyrer: Bertel Haarder.’

LAD MIG STRAKS tilstå, at ovennævnte tekst er et falsum. Det er utænkeligt, at Jyllands-Posten skulle have arrangeret et sådant møde om at sætte en stor gruppe politikere og deres vælgere ud af spillet.

Men dét har dagbladet Politiken. Jeg har blot for eksperimentets skyld indsat ’venstrefløjen’, hvor Politiken i indkaldelsen til mødet skriver ’Dansk Folkeparti’. Det er DF, bladet vil fratage indflydelse under dets rådslagning med kernelæserne.

TALERNE ved Politikens møde er også nogle andre, nemlig: Pelle Dragsted (MF for EL), Annelise Marstrand-Jørgensen (forfatter), Winni Grosbøll (regionsborgmester), Rasmus Prehn (MF for S). Som ordstyrer under kammeratskabsmødet har Politiken valgt pensioneret læge Lars Hutters, engang trotskist og kugleskør forkæmper for revolution med våbenmagt, senere venstresocialist i Københavns Borgerrepræsentation.

DET TANKEVÆKKENDE er, at et dagblad, som engang stod for fri og fair debat, nu ligefrem indkalder sine politiske venner til rådslagning om, hvordan Danmarks næststørste parti kan holdes uden for ’indflydelse på dansk politik’.

Der er tale om et forsøg på at kassere 37 folketingsmandater, som 741.746 vælgere (21,1 pct.) valgte i 2015.

BEMÆRK, at ikke én borgerlig – er inviteret. Nu skal der lægges råd op i venners lag uden forstyrrelse af folk med forkerte meninger.

Men bemærk også, at det ikke er lykkedes Politiken at samle venstrefløjsrepræsentanter af første geled. Det er folk fra tredje række, der skal varme op til rådslagning om at udelukke dem, der aldrig bliver stuerene.

JEG HAR ingen børn med Dansk Folkeparti, som jeg heller ikke stemmer på. Men det forekommer mig, at Viggo Hørups gamle avis med sådan et arrangement krymper til en énsidig agitationssprøjte.

Det er så moderne at skamme sig over andre. Dét er præcis, hvad demokraten Hørup gør sin himmel.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn, dvs. fornavn og efternavn.
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt.
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes.
  • Grove angreb på personer frabedes.
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten.
11 kommentarer
Vis kommentarer