Bestik sygeplejerskerne

Bent Falbert. Forhenværende chefredaktør for Ekstra Bladet, skriver om ret og vrang i retsstat og samfund.

JAMMEREN ER STOR: Riget fattes sygeplejersker, og manglen bliver stadig større, fordi vi er så mange, der tillader os at blive ældre i stedet for at dø, som tidligere generationer artigt gjorde.

Problemet er så påtrængende, at det var et hovedpunkt i Lars Løkke Rasmussens nytårstale, hvori han bebudede en sundhedsreform.

DER ER VÆLGERE i skidtet, så socialdemokraterne har skyndsomst angrebet regeringen for snøvl. Stem på liste A, så får du 1.000 flere sygeplejersker, lover de.

De siger dog ikke, hvor de skal komme fra. Blå og rød stues fælles problem er, at det tager fire år at uddanne en sygeplejerske, og ikke alle står i kø for at komme ind i den travle branche.

Der findes 70.000 sygeplejersker i Danmark, når alle arbejdspladser regnes med. Heraf arbejder godt halvdelen på deltid. 39 pct. er på arbejde 30-37 timer om ugen, mens 14 pct. arbejder under 30 timer.

Der er altså masser af uddannet arbejdskraft – bare man får fat i den.

JEG BEGRIBER IKKE, at ingen politiker har foreslået den indlysende løsning. Men så gør jeg det: Bestik de mange deltidsarbejdende sygeplejersker til at tage nogle flere timer!

Hvis overenskomstsystemet blev ændret, så timelønnen steg ved en arbejdstid over 30 timer – ville mange givetvis føle sig fristet til at tjene mere i visse faser af livet.

SYGEPLEJERSKER er relativt dårligt lønnede, fordi de ligesom skolelærere har bekendt sig til en såkaldt solidarisk lønpolitik, hvor alle uanset evner skal have lige meget. Selv over- og afdelingssygeplejersker får ikke ret meget mere for at bære et stort ansvar.

Dansk Sygeplejeråd, som er deres fagforbunds misvisende navn (man tror det er en statsinstitution), har aldrig begrebet, at store lønforskelle i et fag højner det samlede niveau. Spørg bare DJØF, som organiserer alt fra nyudklækkede jurister til departementschefer.

DET ER PÅ HØJE TID at indføre særlig belønning for at tage nogle flere timer. Center for Regional Forskning venter, at der om seks år vil mangle 6.500 sygeplejersker. Det er flere, end det øgede optag på sygeplejeskolerne kan levere.

Samtidig stiger kravene til pleje og pasning fra aldersgrupperne født i 1940’erne. Det er folk, der aldrig har fundet sig i noget som helst. Dét begynder de ikke på nu.

Så den politiker, der vil fremtidssikre karrieren, gør klogt i at skaffe nogle flere sygeplejersker hurtigt. Og i vores markedsorienterede samfund er intet argument stærkere end kolde kontanter.       

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn, dvs. fornavn og efternavn.
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt.
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes.
  • Grove angreb på personer frabedes.
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten.
17 kommentarer
Vis kommentarer