Cigaretafgifter og dumhed

Bent Falbert har løsningen på Mette Frederiksens problem med, at cigaretafgiften er asocial. Foto: Miriam Dalsgaard
Bent Falbert har løsningen på Mette Frederiksens problem med, at cigaretafgiften er asocial. Foto: Miriam Dalsgaard

Bent Falbert. Forhenværende chefredaktør for Ekstra Bladet, skriver om ret og vrang i retsstat og samfund.

METTE FREDERIKSENS hovedløse forslag under sommerens debat om cigaretafgiften er endnu et eksempel på, at dumhed som politisk fænomen er sørgeligt overset i dansk politik, skønt den forekommer hyppigt.

Fru Frederiksen foreslog, at unge skulle betale mere for cigaretter end ældre. Men hun kunne ikke svare på, hvordan hun ville hindre ældre i at købe cigaretter til unge. Forslaget begik så at sige selvmord.

DET BETYDER IKKE, at regeringen har opgivet at hente flere penge hos rygerne. Jeg forstår, at der sysles med forskellige modeller. Problemet er at plukke nikotinforbrugerne under mindst mulig hvæsen.

I DAG UDGØR cigaretafgiften 118,25 øre pr. styk plus én procent af detailprisen. Den er steget 50 procent i perioden 2000 til 2018 men er ikke reguleret siden 2014. I 2018 gav den syv milliarder til statskassen.

En pakke cigaretter kostede i 2018 i snit 41 kr., de  populæreste mærker – Prince og Marlboro – dog 44,50 kr. Forbruget har været dalende i dette århundrede. Spørgsmålet, der arbejdes med, er, hvor meget afgiften kan skrues i vejret uden provenutab, og uden at grænsehandel og sortbørs blomstrer alt for voldsomt.

HERTIL KOMMER hensynet til sundhedsudgifterne, som Skatteministeriet har produceret nogle tal om. De rummer nødvendigvis en del skøn men er ganske interessante.

Omkostningerne til pleje og behandling af rygere anslås til 11,9 mia. kr. og produktionstabet til 39,5 mia. kr.

TIL GENGLÆLD SPARES en del omkostninger, fordi rygere er så venlige at dø, inden de bliver langtrukkent dyre at holde i live. Deres kortere levetid sparer omkostninger på 34,7 mia. kr. Jeg ved ikke, hvorfor der er et tal til højre for kommaerne, når der nu engang er tale om skøn. Men sådan er ministeriets regnedrenge.

På den måde når de frem til, at samfundets nettoomkostning pr. røget cigaret er 2,80 kr.  

UD FRA ET SUNDHEDSHENSYN er der altså god grund til at knalde afgiften i vejret. Problemet for den socialdemokratiske regering er bare, at det vil ramme rygere med lave indkomster hårdt. Det ligger sådan, at 24 procent. af folk med grundskoleuddannelse ryger, mens kun syv procent af højt uddannede er nikotinafhængige.

Høje cigaretafgifter er altså asociale, og det  vil Mette Frederiksens regering forfærdeligt nødig give grundlag for at være. Den har imidlertid desperat brug for ekstra skatteindtægter til at dække alle de udgifter som de 20 nye ministre hele tiden opfinder.

HVAD SKAL METTE dog stille op? Jo, jeg har løsningen på hendes problem: Hun skal indføre rationeringsmærker, som rygere under en given fattigdomsgrænse kan betale deres cigaretter med!

Et sådant system vil fordre en del bureaukrati. Men dén artikel har Socialdemokratiet aldrig sparet på.  

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn dvs. fornavn ogefternavn
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes
  • Grove angreb på personer frabedes
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten
25 kommentarer
Vis kommentarer