De svenske hyklere

Sverige er diskrimination reserveret behandlingen af Sverigedemokraterna, hvis leder Jimmie Åkesson ses her,
mener Bent Falbert. Foto: Anders Wiklund/TT/ Ritzau Scanpix
Sverige er diskrimination reserveret behandlingen af Sverigedemokraterna, hvis leder Jimmie Åkesson ses her, mener Bent Falbert. Foto: Anders Wiklund/TT/ Ritzau Scanpix

Bent Falbert. Forhenværende chefredaktør for Ekstra Bladet, skriver om ret og vrang i retsstat og samfund.

14. UDGAVE af Svenska Akademiens Ordlista har optaget ordet ’hen’. Det kan dermed officielt bruges af folk, der hverken kan finde ud af at være kvinde eller mand. Dem er der mange af i Sverige.

Virrehovederne i Dansk Sprognævn har drøftet, om vi danskere skulle have en høn foruden en hun og han. Ved et slumpetræf er de nået frem til, at vi glimrende kan undvære den skøre opfindelse.

Imens arbejder svenskerne med at finde nye betegnelser for andre kønslige varianter. Ingen må diskrimineres seksuelt, forstår jeg. Diskrimination er reserveret behandlingen af Sverigedemokraterna.

Hvis Sverige er Nordens Preusen, er Sverigedemokraterna landets jøder.

MEN SVENSKERNE er nogle forbaskede hyklere. De har travlt med at kritisere andre nationer for at modtage færre flygtninge end de selv gør. Men svenskernes behandling af deres egne minoriteter er der fuldstændig tavshed om. Det gælder for eksempel 35.000 samer, som lever i nord under usle forhold.

I 1930’erne var svenske videnskabsmænd travlt optaget af disciplinen kraniologi. Det var en metode til måling af kraniets størrelse. Lærde professorer hævdede, at samernes små kranier var udtryk for, at de havde stærkt begrænset omløb i hovedet. Ren racisme!

Men det ellers så moralske Sverige har aldrig tiltrådt ILO-konventionen om urfolks rettigheder. For det ville sætte sving i den undertrykte debat om samernes ret til jord og vand. Medier, politikere og andre meningsdannere er enige om at holde mund om det emne.

DERIMOD HAR DE STADIG travlt med at bebrejde os danskere, at vi ikke modtog lige så uforsvarligt mange flygtninge og lykkeriddere, som Sverige. Her har hver fjerde indbygger nu udenlandsk baggrund.

Hver fjerde!

Andelen af fremmede vil i øvrigt stige ud over de 244.178, der søgte asyl i 2014-2015 (Danmark nåede op på 36.107).

I STOCKHOLMS AMT har 32 procent i dag udenlandsk baggrund. De skal være så inderligt velkomne i folkehjemmet. Vi har god plads, sagde statsminister Fredrik Reinfeldt i 2014.

Ledende politikere svinede Danmark til for at være usolidarisk. Rent hykleri. For i stilhed vedtog svenskerne alligevel hårdere lovgivning og grænsekontrol allerede fra 2015, ligesom en del asylsøgere kun fik midlertidig opholdstilladelse.

Men blandt andet via familiesammenføring vokser den fremmede andel af indbyggerne raskt. Den svenske befolkning har for længst passeret ti millioner. Om 40 år venter regeringen, at der er 13 millioner såkaldte svenskere.

DANMARK HAR UDSIGT til at få tilført en del af de nye svenskere. For efter fem års lovligt ophold i Sverige er de i deres gode ret til at flytte til Danmark for at studere gratis på vore universiteter, ligesom de frit kan søge enhver stilling.

Det sker i kraft af Nordisk Råds hævdvundne aftaler om fri udveksling af borgere. Antagelig vil det især kunne mærkes fra 2020 – nemlig fem år efter den store folkevandring til Sverige. Frem for det triste liv blandt snussnøftende særlinge i mørke skove vil det livlige Danmark formentlig drage mange nysvenskere.

FORELØBIG ER DET SPÆNDENDE at se, hvor længe svenskernes fremmeddebat vedbliver at være endnu mere halvkvalt end selve valghandlingen. Den foregik ved, at vælgeren i alles påsyn skulle vælge en partimærket stemmeseddel i en særlig farve, sætte sit kryds – og sågu til sidst have krydsets placering godkendt teknisk af en valgtilforordnet.

Var det sket i Uganda, ville FN have protesteret.

Så måske rammer det bedre at kalde svenskerne Nordens afrikanere.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn dvs. fornavn ogefternavn
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes
  • Grove angreb på personer frabedes
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten
50 kommentarer
Vis kommentarer

Seneste Opinionen

Mest læste Opinionen