Drop Femern-forbindelsen

Der er tale om at bruge 62 mia. kr. på at forbinde Danmark og Tyskland med verdens længste sænketunnel på 18 km. Hvorfor, spørger Bent Falbert. Tyskerne er ikke specielt interesserede, og ingen danskere har bedt om det. Video: Femern A/S

Bent Falbert. Forhenværende chefredaktør for Ekstra Bladet, skriver om ret og vrang i retsstat og samfund.

’DER ER ALDRIG bygget en bro, som man har fortrudt bagefter’, sagde Arne Melchior, der var trafikminister 1982-86. Han var en ivrig fortaler for Storebæltsbroen, som også er blevet en succes.

Men jeg kan mærke i mit politiske lugteorgan, at virkeligheden er godt på vej til at dementere Arnes optimistiske motto.

DET DREJER SIG om Femern-forbindelsen, som lever sit eget tyste liv – uberørt af regeringens vældige trafikplan. Der er tale om at forbinde Danmark og Tyskland med verdens længste sænketunnel på 18 km. Den var engang prissat til 52 milliarder kr., men regnestykket lander nu på mindst 62 milliarder. Danmarkshistoriens kostbareste anlægsarbejde – og det bliver givetvis endnu dyrere.

DET ER EN TVANGSTANKE hos V-K-S-R-SF, at der er behov for at forbinde Lolland og Femern. Tyskerne er ikke ret interesserede. Danmark har da også lovet at betale selve tunnelforbindelsen ud over omfattende landanlæg og elektrificering af jernbanen. Tyskerne vil dårligt nok stå for trafikanlæggene på deres eget fastland.

Berlin har endda nylig vedtaget en lov, der gør det lettere for miljøaktivister i de velsmurte tyske NGO’er at føre sag imod den tyske stat, hvilket vil forsinke konstruktionen endnu nogle år.

I DANMARK VAR HÅBET at åbne forbindelsen i 2028. Senest 2030. Hvis jeg lever så længe, lover jeg at æde alle mine hatte, såfremt den prognose holder stik.

RIGSREVISIONEN har i et års tid vist nærgående interesse for Femern-projektets forhold til økonomien i den virkelige verden. Mistanken lurer om, at trafikprognoserne er alt for optimistiske. Desuden undervurderes udsigten til, at langtrukne retssager i Tyskland skaber nye forsinkelser.

Transportministeriets fantaster har været slemt utilfredse med Rigsrevisionens opsynsmænd, som forlangte stadig mere dokumentation for, at der er hold i forarbejderne.

NU HAR RIGSREVISOR Lone Strøm standset undersøgelsen. Hendes motivering lyder ulden, og de to statsrevisorer Frank Aaen (EL) og Villum Christensen (LA) har udbedt sig en nærmere forklaring.

Det kan jeg godt forstå. Lugten fra projektet føles ikke sund. Jeg tror, Femern er godt på vej til at blive en gigantisk skandale.

NÅR ALT KOMMER TIL ALT, er det vanvittigt, at Danmark skal stå med så stor en regning for en forbindelse, som mest er til gavn for svenskernes varetransport. Som ingen folkelig opbakning har i Danmark. Og som tyskerne er ligeglade med.

DERFOR GØR JEG stilfærdigt regeringen opmærksom på, at det aldrig er for sent at give op: Drop Femern-forbindelsen. Danmark har nok at bruge penge på.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn dvs. fornavn ogefternavn
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes
  • Grove angreb på personer frabedes
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten
157 kommentarer
Vis kommentarer