En opgave til Barolo-Mogens

Ligestillingsminister Mogens Jensen (S) har mange ting, han kunne kaste sig over på ligestillingsområdet. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix
Ligestillingsminister Mogens Jensen (S) har mange ting, han kunne kaste sig over på ligestillingsområdet. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Bent Falbert. Forhenværende chefredaktør for Ekstra Bladet, skriver om ret og vrang i retsstat og samfund.

Mette Frederiksen synes ikke, at partiets næstformand, Mogens Jensen, er skarp nok til at blive kulturminister. Han må nøjes med et skrabsammen-ministerium bestående af fødevarer, nordisk samarbejde, fiskeri og ligestilling.

Som bekendt viste han sin foragt for det ene af disse resorter ved at melde afbud til sit første ministerrådsmøde i EU på fødevareområdet. Jensen ville hellere på en privat vinrejse til det berømte italienske rødvinsdistrikt Barolo, hvor han ifølge sine egne Facebook-rapporter fik slukket tørsten. ’Ferier skal jo holdes’, som han klogt udtalte.

Siden har vi ikke hørt andet til den 55-årige politiker end hans 22 år gamle nyhed om, at han var 33, før han turde springe ud som bøsse. Han var bange for fordommene i Socialdemokratiet og især i LO, men oplevede ikke ret mange ubehageligheder.

Jeg synes imidlertid, det er synd for Mogens, at han ikke kan finde noget at tage sig til ud over at forklare sin seksualitet. Derfor foreslår jeg, at han går i aktion på ligestillingsområdet, når det nu engang er hans officielle arbejdsfelt.

Danmark kommer ganske vist flot ud i alle internationale sammenligninger af, hvordan det står til med ligestillingen her i verden. Vi er skiftevis nummer to eller tre på toplisten.

Men der er iøjnefaldende skævheder, som Barolo-Mogens passende kunne rette op på.

Jeg tænker især på den gevaldige ulighed mellem folketingsmedlemmers og andre danskeres pensionsvilkår. MF'er er således berettiget til en vis folketingspension allerede et år efter deres valg. Hvis de er valgt før 1. juli 2007, kan de få udbetalt folketingspension, når de fylder 60 år. Almindelige danskere skal derimod næste år være 66 år, inden de kan få folkepension.

Der er noget at jævne ud på for en socialdemokratisk minister med god tid. Og så nævner jeg ikke engang sossernes gyldne valgkampløfte om at give tidlig pension til de nedslidte. Vi kan ikke få at vide, hvem det er – men der findes i hvert fald ingen nedslidte i Folketinget.

Mogens Jensen har også en stor opgave med at skabe ligestilling, hvad angår pensionens størrelse.

Folkepensionens grundbeløb er 6327 kr. eller med pensionstillæg 13.280 kr. for en enlig vælger.

Et folketingsmedlem scorer derimod 370.121 kr. – altså 27 gange så meget. Jeg er sikker på, at den forskel vil sætte skub i ministerens socialdemokratiske retfærdighedssans, når han får tid til at lade tallene synke ind.

Barolo-Mogens må også studse over, at MF'er får grundvederlag i 6 til 24 måneder efter at have forladt tinget, mens der sjældent er meget til almindeligt dødelige. Vederlaget reguleres efter valgloven, hvis paragraf 109, stk. 2 lyder sådan i sin smukke enkelhed:

’Et ordinært medlem, hvis medlemskab ophører ved folketingsvalg, eller som endelig udtræder af Folketinget, oppebærer eftervederlag, der svarer til grundvederlag efter paragraf 108, stk. 2, i det antal måneder, der svarer til det halve af det hele antal måneder, den pågældende senest i en sammenhængende periode har været medlem af Folketinget … Eftervederlaget ydes i mindst 6 og højst 24 mdr'.

Det udgør altså mindst 185.060 kr. og højst 740.243 kr. - afhængigt af, hvor længe medlemmet har siddet i Folketinget.

Folketingsmedlemmer har desuden frikort til DSB, Movia og metroen, BroBizz, Eurocard Priority Pass og SAS EuroBonus.

DSB-frikortet kan beholdes resten af livet efter 12 års anciennitet, så dér halter pensionister uden for tinget også bagefter. Frikort til Tivoli skal afleveres ved udtræden af tinget, mens adgangskort til Zoo kan beholdes året ud.

Mogens Jensen har således mange privilegier at jævne ud mellem vælgere og folkevalgte, hvis han vil tages alvorligt som minister for ligestilling. Da han nærer ret stor beundring for sig selv, er jeg overbevist om, at han vil gøre nogle forsøg.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn dvs. fornavn ogefternavn
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes
  • Grove angreb på personer frabedes
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten
38 kommentarer
Vis kommentarer