EU's nævenyttige barselsorlov

Bent Falbert. Forhenværende chefredaktør for Ekstra Bladet, skriver om ret og vrang i retsstat og samfund.

PÅ MANGE MÅDER forstår jeg briternes trang til at slippe fri af EU-systemet. For det repræsenterer på flere felter et ulideligt formynderi. Det var meningen, at EU skulle tage sig af overordnede sager som frihandel, miljøbeskyttelse og visse tekniske standarder.

Men reguleringssygen hærger i alt for mange EU-bureaukraters hjerner.

SENEST HAR kloge hoveder fundet på at diktere fædre til spædbørn, at de skal tage barselsorlov i to måneder. Det er EU's parlament og ministerråd blevet enige om – og så er der ingen vej tilbage.

Nu har hvert medlemsland pligt til at gennemføre aftalen som national lovgivning. Det tager nok to år. Følger Danmark ikke trop, kan vi blive slæbt for EU-domstolen anklaget for traktatbrud.

Hvis en familie ikke har lyst eller råd til at lade faderen passe barn i de to måneder, fortabes retten. Kun han kan bruge den.

HVAD ER DET STORSLÅEDE system så værd i kroner? Jo, i 2019 udgør de maksimale ugentlige dagpenge 4.355 kr. svarende til 118 kr. i timen.

Den takst vil mange have svært ved at leve for, med mindre de har sparet op. Men der er altså ingen smutvej i form af overførsel af en del af orlovsperioden til moderen, som i de fleste tilfælde har en lavere indkomst end faderen og en større lyst til at være hos den nyfødte på fuld tid.

I dag kan danske forældre få 52 ugers orlov på barselsdagpenge men bestemmer selv fordelingen. Mænd holder i gennemsnit en måneds orlov.

LIGESTILLINGSMINISTER Eva Kjer Hansen siger, at hun ikke fik sin vilje under EU-forhandlingen om ordningen. Næ, hvornår har dette lille snakketøj nogensinde leveret et politisk resultat?

Opstandelsen over briternes udmarch fra EU har skygget for barselssagen, så den er gledet ret upåagtet gennem de politiske organer.

Men selvfølgelig udgør aftalen en uantagelig indblanding i børnefamiliernes mulighed for selv at bestemme fordelingen.

DET ER LIGE NETOP den slags nævenyttig indblanding, som gør EU upopulær hos menigmand. Ingen kan forklare mig behovet for, at nogle europæiske politikere skal bestemme noget som helst på dette felt. Lad dog de enkelte medlemslande ordne sig efter befolkningernes ønsker.

Engang sagde man, at EU skulle regulere de store sager; medlemslandene de små.

Vi nærmer os et tidspunkt, hvor der ikke findes nogen store sager, fordi eurokraterne sætter sig på det hele – og lader uduelige figurer som fru Kjer Hansen forvandle deres skrivebordsteorier til politiske realiteter.           

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn, dvs. fornavn og efternavn.
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt.
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes.
  • Grove angreb på personer frabedes.
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten.
25 kommentarer
Vis kommentarer