Fedtet finale i Danmarks længste retssag

'Aldrig før i dansk retshistorie har anklagemyndigheden forfulgt et menneske i så mange år uden at få ret,' skriver Bent Falbert i anledning af den endelige afslutning på en lang sag mod ham og Poul Madsen som ansvarhavende chefredaktører og mod Ekstra Bladet. Foto: Linda Johansen
'Aldrig før i dansk retshistorie har anklagemyndigheden forfulgt et menneske i så mange år uden at få ret,' skriver Bent Falbert i anledning af den endelige afslutning på en lang sag mod ham og Poul Madsen som ansvarhavende chefredaktører og mod Ekstra Bladet. Foto: Linda Johansen

Bent Falbert. Forhenværende chefredaktør for Ekstra Bladet, skriver om ret og vrang i retsstat og samfund.

NÅR MAN SKAL bruge 22 ark papir for at forklare, hvorfor en borger har ret, er man en dårlig taber. Og når man kun vil betale et mindre beløb i erstatning, er man fedtet.

JAN RECHENDORFF passer på beskrivelsen. Han er rigsadvokat og dermed den højst placerede jurist i det offentlige med 1200 anklagere under sig.

Han har netop afgjort et erstatningskrav, som chefredaktør Poul Madsen og jeg har rettet imod justitsvæsenet.

27. MAJ 2019 krævede vi erstatning for urimelig langstrakt sagsbehandling. Svaret kom fredag. Det har altså taget ti måneder at svare. Man forstår, hvorfor anklagemyndighedens sagsakter hober sig op.

VORES KRAV rejser sig af en retssag fra 2004, der drejede sig om Ekstra Bladets ret til at bringe annoncer fra udenlandske spillefirmaer. Anklageren ville i 2006 konfiskere 25.127.735 kr. I 2004 lød det fantasifulde krav på 415.321.922 kr., som i 2016 blev nedjusteret til 90.000.000 kr. Oven i skulle jeg og senere Madsen udstyres med bøder.

SAGEN VERSEREDE mod mig som ansvarshavende chefredaktør i over 15 år og mod min efterfølger Poul Madsen i ni år. Men anklagerne mod os visnede år efter år. Vi endte med at få medhold i byret, landsret, EU-kommission og EU-domstol. I øvrigt blev dansk lovgivning ændret efter vores påstand.

SJÆLDENT HAR det offentlige tabt en sag mere eftertrykkeligt på samtlige punkter med først Ulrik Ibfelt og senere Martin Dittmer som vore advokater. Og aldrig før i dansk retshistorie har anklagemyndigheden forfulgt et menneske i så mange år uden at få ret. 

VI FANDT DET derfor rimeligt at kræve erstatning for de langstrakte urimeligheder. Med afsæt i de takster, som findes i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols faste praksis lød vores krav på 168.750 kr. til mig, 101.250 kr. til Madsen og 146.250 kr. til JP/Politikens Hus.

Men det var mere, end rigsadvokat Rechendorff kunne bekvemme sig til at finde frem.

Han nøjes med at tildele Poul Madsen 25.000 kr., mig 35.000 kr. og bladhuset intet.

NOGEN PRANGENDE FINALE er der altså ikke tale om. Men kloge hoveder i justitsmiljøet siger, vi skal være glade for overhovedet at blive tilkendt én krone.

Vi forsøger derfor at se tilfredse ud, mens vi prøver at glemme det millionbeløb, som diverse offentlige instanser gennem årene har smidt ud på at holde liv i den kiksede sag.   

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn dvs. fornavn ogefternavn
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes
  • Grove angreb på personer frabedes
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten
18 kommentarer
Vis kommentarer

Seneste Opinionen

Mest læste Opinionen