Kunsthandler Sass på afveje

Billedkunstneren Jacob Bostrup har på bestilling fra Socialdemokratiet skabt syv malerier til partiets gruppeværelse på Christiansborg, som fortæller partiets historie fra 1872 til i dag. Henrik Sass Larsen har bestilt værkerne. Men hvordan er de blevet betalt, spørger Bent Falbert. POLFOTO
Billedkunstneren Jacob Bostrup har på bestilling fra Socialdemokratiet skabt syv malerier til partiets gruppeværelse på Christiansborg, som fortæller partiets historie fra 1872 til i dag. Henrik Sass Larsen har bestilt værkerne. Men hvordan er de blevet betalt, spørger Bent Falbert. POLFOTO

Bent Falbert. Forhenværende chefredaktør for Ekstra Bladet, skriver om ret og vrang i retsstat og samfund.

SOCIALDEMOKRATERNES GRUPPPEFORMAND Henrik Sass Larsen har bestilt og fået opsat syv store malerier til gruppeværelset på Christiansborg – efter alt at dømme i strid med Folketingets regler.

Der er tale om syv lærreder, hvorpå maleren Jacob Brostrup skildrer partiets udvikling. Værkerne skal fremme gruppens historiske bevidsthed. Min infame kriminelle tankegang får mig imidlertid til at spørge: Hvem har betalt den kostbare gave? Hvad er prisen? Er det tilladt at købe kunst for skatteydernes penge?

JEG RETTEDE FØRST spørgsmålene til bestilleren, Sass Larsen. Selv om han nødig taler med pressen, indløb der hurtigt svar fra hans souschef, Martin Justesen:

’Socialdemokratiet har selv afholdt udgiften til malerierne, da det er et værk, der er udført præcis til vores gruppeværelse og således ikke umiddelbart kan anvendes andre steder på Christiansborg. Vi oplyser ikke prisen, da vi opfatter det som et anliggende mellem os og kunstneren’, skriver Sass Larsens talsmand.

NU VÉD JEG, at partiets ’egne penge’ i hovedsagen stammer fra skatteyderne – nemlig i form af gruppestøtte, som for Socialdemokratiets vedkommende løber op i ca. 27 mio. kr. årligt, og partistøtte, som udgør ca. 30 mio.kr.

Mit næste spørgsmål til Sass var: I hvilken af kasserne har han taget pengene – og er det overhovedet tilladt at købe malerier for statstilskud?

Det kom der ikke svar på, hverken fra Sass eller souschefen.

JEG STILLEDE DERFOR samme spørgsmål til Folketingets administration. Efter fire dages betænkningstid lyder svaret, at det ikke er tilladt at bruge penge fra gruppestøttekassen til kunstkøb.

Sekretariatschef Torben Mikkelsen siger:

’Indkøb af malerier til udsmykning af gruppeværelser falder uden for Folketingets retningslinjer for anvendelse af gruppestøtte.’

Liberal Alliance har tidligere fået afslag i en tilsvarende sag. Den er altså pivegal, hvis Sass har brugt skatteydernes gruppestøtte til syv malerier.

SELV OM DET VIRKER besynderligt, kan det teoretisk tænkes, at Sass har tappet af kassen med partistøtte, da han betalte malerierne. Reglerne for dén tolkes af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Her indhentede pressechef Mette Gerlach svar fra stedets vise hoveder. Det lyder sådan:

’Den offentlige partistøtte skal anvendes til ’politisk arbejde’. Politisk arbejde er defineret i partistøttelovens §1 stk. 2. Der står i bestemmelsen, at ved ’politisk arbejde’ forstås enhver aktivitet, der tager sigte på at fremme valg her i landet af en eller flere kandidater….ved at udbrede kendskabet til bestemte politiske synspunkter, at etablere og drive organisationer, at samarbejde med andre organisationer eller på anden måde.

Der er således tale om en bred definition, og det er ikke muligt udtømmende at angive, hvad der vil udgøre politisk arbejde’, lyder det let tågede svar.

JEG LÆSER DET, som om der står: Det er langt ude at købe malerier for partistøtte. Men vi embedsmænd lægger os nødig ud med Socialdemokratiets ledere, som om få måneder kan blive vores chefer.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll Billes stab åbner derfor en kattelem for den mulighed, at syv malerier indkøbt for partistøttemidler kan ’fremme valget…af en kandidat’ – skønt vælgerne ikke kan se malerierne!

Men gruppeformand Sass Larsen kan selvfølgelig håbe på, at landets kunstmalere i taknemmelighed over hans store bestilling stiller sig i kø for at stemme på liste A.

EN ANDEN TEORETISK mulighed er, at Sass vil hævde, at malerierne er betalt af partimedlemmernes kontingenter, som udgør cirka fem millioner kroner. Hvis han lander på dén forklaring, må han nok påregne et par forslag fra medlemskredsen om at sætte kontingentet ned, så det kun dækker rigtige partiaktiviteter.

Påstår han, at pengene stammer fra gaver fra fagbevægelsen til partiet, må han nok også imødese nogle reduktioner i fremtidig offervilje.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn, dvs. fornavn og efternavn.
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt.
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes.
  • Grove angreb på personer frabedes.
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten.
6 kommentarer
Vis kommentarer