Mest oversete faktor i dansk politik er dumhed

'Mens Mette & Co venter på, at f.eks. pædagoger og sosuassistenter skal blive uddannet, er det en nærliggende tanke at finde kvalificeret arbejdskraft, hvor den allerede er: Nemlig blandt ældre lønmodtagere og selvstændige,' skriver Bent Falbert.
'Mens Mette & Co venter på, at f.eks. pædagoger og sosuassistenter skal blive uddannet, er det en nærliggende tanke at finde kvalificeret arbejdskraft, hvor den allerede er: Nemlig blandt ældre lønmodtagere og selvstændige,' skriver Bent Falbert.

Bent Falbert. Forhenværende chefredaktør for Ekstra Bladet, skriver om ret og vrang i retsstat og samfund.

DE 18 UBEHJÆLPSOMT formulerede ark, som de røde partier var tre uger om at frembringe, kalder de ’Retfærdig retning for Danmark’. Dokumentet udgør ’en politisk forståelse’. Altså et vejkort, ikke et regeringsprogram.             

Først og sidst vil de fire partier redde verden ud af klimakrisen. De leverer dog ingen opskrift på, hvordan det skal kunne lade sig gøre, når Danmarks udledning kun udgør en tusindedel af verdens CO2-udslip.

DET ER I DET HELE TAGET mere interessant, hvad der ikke står noget om på de 18 sider. Stiløvelsen klargør f.eks. ikke Mette Frederiksens tågetale under valgkampen om, at nedslidte mennesker skulle have ret til tidlig pension. Men på dagen, da hun blev statsminister, gentog hun, at det er regeringens topprioritet.

I den virkelige verden på den klarhjernede side af Christiansborgs mure er vi mere bekymrede over den hastigt tiltagende mangel på arbejdskraft.

METTE FREDERIKSEN siger om fraværet af rød opbakning til nedslidtes krav på tidlig pension, at hun ’ikke kan forestille sig andet, end at jeg sagtens kan finde et flertal for at indføre en ret til tidligere folkepension’.

Javel, så. Dén forhindring kan jeg sagtens forestille mig. Når Mettes tre røde venner ikke vil give plads i de 18 ark til sådan en ordning, står Folketingets blå hoveder næppe i kø for at hjælpe hende ud af det tomme løfte. Der er dømt løftebrud.

I forvejen plages rødkløverets projekt af et buldrende underskud. De vil ansætte titusinder af mennesker i sundhedssektoren, i børneinstitutioner og i ældreplejen. Hvor milliarderne skal komme fra, er en velbevaret hemmelighed, og søgningen til disse uddannelser falder.

SKAL DER IMPLANTERES en anelse fornuft i programmet, må de røde veninder give plads til, at erhvervslivet og dets ansatte får en chance for at skabe vækst. Uden vækst ingen penge at betale regningen med.

EN ANDEN SAG ER, at det vil tage adskillige år at uddanne de ti tusinder af varme hænder, som de rødhårede lover at øge velfærden med blandt både gamle og institutionsbørn.

Mens Mette & Co venter på, at f.eks. pædagoger og sosuassistenter skal blive uddannet, er det en nærliggende tanke at finde kvalificeret arbejdskraft, hvor den allerede er: Nemlig blandt ældre lønmodtagere og selvstændige.

DE FLESTE OVER 65 er velegnede til at arbejde på deltid nogle år endnu.

Denne gruppe rummer vældige fordele: De ældre kender deres arbejdsfelt og skal ikke først gennem lange uddannelser. De kan arbejde omgående. Desuden er de mere stabile end yngre mennesker.

LYSTEN TIL AT FUNGERE nogle timer ugentligt ville vokse gevaldigt, såfremt de røde magthavere ville bevilge noget skatterabat til ældre. Sådan et lokkemiddel ville løse flere problemer – men altså især skaffe dækning til de nye velfærdsomkostninger via den indkomstskat, som de gamle trods alt skal betale.

Desværre har de røde tanter ikke konduite til at gennemføre sådan et system. Tværtimod forpligter de sig på de 18 ark til at forhindre enhver skattenedsættelse.

Hvilke minder mig om, at den mest oversete faktor i dansk politik er dumhed.   

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn dvs. fornavn ogefternavn
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes
  • Grove angreb på personer frabedes
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten
36 kommentarer
Vis kommentarer