PET-chefer dømmer man da i fortrolighed

Den tidligere chef for PET, politimester Jakob Scharf, fotograferet i PETs hovedkvarter i Søborg. Foto: Erik Refner
Den tidligere chef for PET, politimester Jakob Scharf, fotograferet i PETs hovedkvarter i Søborg. Foto: Erik Refner

Bent Falbert. Forhenværende chefredaktør for Ekstra Bladet, skriver om ret og vrang i retsstat og samfund.

DER SKAL FORELIGGE BEVISER, for at man kan blive dømt. Og beviserne skal i god tid forelægges den tiltalte og dennes advokat, så de har mulighed for at forberede deres forsvar.

SÅDAN PLEJER DET at være i Danmark, som praktiserer en nogenlunde civiliseret retspleje. Men sådan foregår det ikke i retssal 41 i Københavns byret, hvor anklagemyndigheden i disse dage forsøger at sende PETs tidligere chef Jakob Scharff to år i fængsel. Plus konfiskere de 400.000 kr., han siges at have tjent på bogen ’Syv år for PET’, der er solgt i over 30.000 eksemplarer.  Anklageholdet har været et helt år om at samle mundvandet, inden domsforhandlingen nu omsider er i gang. Mere strafværdig har forseelsen altså ikke taget sig ud.

SCHARFF ER TILTALT for at have brudt sit fortrolighedsløfte 28 gange ved at have udtalt sig i journalist Morten Skjoldagers bog. Scharff mener, det er vrøvl, idet han kun er citeret for oplysninger, der i forvejen var kendt offentligt.

I denne uge blev PETs nuværende chef, politimester Finn Borch Andersen, afhørt i retten – og det er hér, jeg mener, at straffeprocessen får kafkaske dimensioner.

ANDERSEN FORKLAREDE NEMLIG, at selv om Scharffs oplysninger var kendt fra andre kilder, fik de en særlig troværdighed i en PET-chefs mund og udgjorde dermed en forbrydelse. Andersen berettede, at han havde haft travlt med at berolige sine kolleger i udlandet. Han vidste dog ikke, om udenlandske efterretningstjenester i dag holder fortrolige oplysninger tilbage, fordi de er utrygge ved, om danskerne kan holde på en hemmelighed.

BEMÆRK, AT PET-CHEF Andersen ikke leverede ét eneste eksempel på, at Scharff i bogen er citeret for noget, der konkret har skadet fædrelandets sikkerhed. Andersen nøjedes med at formode, at det tillidsfulde, internationale samarbejde teoretisk kunne være skadet. Men han vidste ikke, om det er tilfældet.

Næ, man véd aldrig, hvad fremmede magters spionvæsener mener om os danskere. Man véd dårligt nok, hvad PET mener om os. Men spørgsmålet er: Skal Jakob Scharff dømmes på formodninger? På halvkvædede viser, sunget af hans efterfølger i vidneskranken om, at den nyhedsfri bog muligvis skaber irritation hos udenlandske kolleger?

JEG HAR INGEN BØRN med Jakob Scharff. Tværtimod. Hans glatte selvbegejstring byder mig imod. Men Scharff skal ikke behandles ringere end andre tiltalte. Og det er nu engang ikke dansk retspraksis at dømme folk på løse antagelser om, at de nok har gjort et eller andet fædrelandsskadeligt.

BLANDT DE 28 anklagepunkter kritiserer PET-chef Andersen, at Scharff i bogen har forklaret, hvordan PET undertiden ser sit snit til at undersøge mistænktes kufferter i lufthavne, mens bagagen er på vej fra indtjekning til fly.  Skulle det virkelig være en forfærdelig, skadevoldende oplysning? Jeg skyder på, at russiske spioner og mellemøstlige terrorister i forvejen kalkulerer med, at deres bagage kan blive undersøgt.

DET SIGER MEGET om vores gammeldags efterretningsvæsen, at hver en stump af det som princip er stemplet hemmeligt. Sådan siger politimester Andersen, at det forholder sig. Manden har ikke opdaget, at han befinder sig i informationssamfundet

Han og en del andre offentlige institutioner kan lære en del af forholdene i f.eks. USA og Storbritannien, hvor det er almindeligt, at magthavere kommunikerer med folket – ofte ved hjælp af pressen. Og hvor vigtige statsdokumenter er tilgængelige, længe før det kan ske i Danmark.

Dels fordi mørklægningsperioden for papirer er kortere end hos os, dels fordi der er tradition for at svare på spørgsmål i stedet for at blive tavs og pigefornærmet.

DET DREJER SIG HER om folks ret til at kende deres historie – også den nyere. Hvilket ikke er en frihedsrettighed, typer som Finn Borch Andersen vil kæmpe for.

Hans slags er helt tilfredse med, at tiltalte kan blive dømt i fortrolighed – på fornemmelser og antagelser.

Jeg siger, at det er uciviliseret.  

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn, dvs. fornavn og efternavn.
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt.
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes.
  • Grove angreb på personer frabedes.
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten.
6 kommentarer
Vis kommentarer