Riv Christiansborg ned

'Prøv at foreslå, at Paris skulle nedrive Marais-kvarteret, fordi der er for mange jøder og bøsser. Eller gå ind for at jævne South Bronx i New York med jorden, fordi der er for mange kriminelle sorte. Svaret vil være hovedrysten,' skriver Bent Falbert i anledning af planer om rive bygninger ned i ghettoerne. FOTO: Thomas Borberg
'Prøv at foreslå, at Paris skulle nedrive Marais-kvarteret, fordi der er for mange jøder og bøsser. Eller gå ind for at jævne South Bronx i New York med jorden, fordi der er for mange kriminelle sorte. Svaret vil være hovedrysten,' skriver Bent Falbert i anledning af planer om rive bygninger ned i ghettoerne. FOTO: Thomas Borberg

Bent Falbert. Forhenværende chefredaktør for Ekstra Bladet, skriver om ret og vrang i retsstat og samfund.

JEG BEGRIBER IKKE, at et stort politisk flertal har vedtaget at rive 3.200 boliger ned. Begrundelsen er, at de ligger i ghettoer. Det vil sige områder, hvor folk tjener halvt så meget som gennemsnittet. Hvor 60 pct. kun har gået i folkeskole. Hvor over halvdelen er indvandrere eller efterkommere af dem. Hvor næsten halvdelen hverken uddanner sig eller arbejder. Og hvor tre gange så mange beboere har mærket straffeloven som uden for ghettoerne.

BYGNINGERNE SKAL ALTSÅ rives ned, fordi folk er for ens på et for lavt niveau. Man kunne med samme logiske begrundelse rive Christiansborg ned. Dér færdes over 50 pct. røde politikere til fare for deres nærmeste omgivelser og trygheden i samfundet.

Den art forklaring ville aldrig passere i andre lande. Prøv at foreslå, at Paris skulle nedrive Marais-kvarteret, fordi der er for mange jøder og bøsser. Eller gå ind for at jævne South Bronx i New York med jorden, fordi der er for mange kriminelle sorte. Svaret vil være hovedrysten.

Eller for at vende hjem igen: Fraset Dansk Folkeparti - hvem ville tænke på at nedlægge Christiania, fordi denne ghetto rummer for mange arbejdssky hashrygere?

NEDRIVNINGSMANIEN huserer sideløbende med den fæle jammer over manglen på boliger til studerende. Den høres hver sommer.

Hvorfor dog ikke lade de unge leje en masse af de udskældte ghettolejligheder i stedet for at jævne dem med jorden? Dermed løses to problemer: De unges boligmangel og den forskrækkelige trængsel af underprivilegerede beboere.

NÆ, SIGER V-K-LA-DF-S-SF. Nu skal der fandme rives ned. Basta.  

Samtidig har kommuner og boligforeninger med opbakning fra Folketingets store politiske flertal vedtaget at bygge 6.000 nye boliger, der såmænd nok også går hen og bliver ghettoer. De, der siger, at man ikke kan blive politiker uden at have et godt hoved, har ikke været på besøg i Folketinget.

I Aarhus er der allerede revet blokke ned i Gellerupplanen. Odense er på vej til det samme i Volsmose. Kun København siger fra, fordi der fortsat sker en folkevandring mod hovedstaden. Hvor skal folk da også bo, hvis tusinder af boliger forsvinder?

MIDT I DETTE KAOS har de radikale fået en lys idé. Det sker ikke så tit, så der er grund til at fejre det. De vil udsætte attentaterne på ghettoerne i to år. Det forhaler i det mindste ulykkerne. To år kan blive til ti med danske politikeres kendte marchhastighed. Så jeg går varmt ind for udskydelse af projektet.

BOLIGMINISTER Ole Birk Olesen mener imidlertid som en sidste krampetrækning, at ’de her boligområder har skabt nogle meget store samfundsproblemer’, hvis løsning forudsætter, at de mange huse rives ned. Helt præcis hver femte bolig.

Vupti, så tror han, at ghettopræget forsvinder fra alle de boliger, der får lov at blive stående.

JEG SIGER IKKE, at Ole Birk virker gammel. Det er bare, som om han aldrig har været ung.

Selve metoden – riv ned, fold hænderne og håb det bedste! – findes der ingen positive erfaringer med. Men politikere véd jo bedre end andre, hvordan enhver kage skal skæres. Det er derfor, de er politikere. 

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn dvs. fornavn ogefternavn
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes
  • Grove angreb på personer frabedes
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten
34 kommentarer
Vis kommentarer