Så strammer vi den igen

Det arbejdes hårdt på at holde fremmede folkeslag væk fra kongeriget.
Foto: Per Rasmussen
Det arbejdes hårdt på at holde fremmede folkeslag væk fra kongeriget. Foto: Per Rasmussen

Bent Falbert. Forhenværende chefredaktør for Ekstra Bladet, skriver om ret og vrang i retsstat og samfund.

VED DU hvad et paradigmeskifte er? Nå, ikke? Så skal Den Danske Ordbog fortælle dig det: ’En revolutionerende ændring af de grundlæggende antagelser og principper inden for en videnskab’.

Vi taler her om den videnskab, der består i at holde fremmede folkeslag væk fra kongeriget og snarest muligt returnere dem, der alligevel sniger sig ind over grænserne.

DET ER DANSK FOLKEPARTI, der sammen med regeringen har udtænkt paradigmeskiftet. Hovederne er virkelig lagt i blød, og Politiken har opsnappet udkastet, som hedder ’Hjemrejseprogram – flygtninge med midlertidig beskyttelse’.

Socialdemokratiet ’ser positivt på’ de fleste forslag, oplyser partiets udlændingeordfører Mattias Tesfaye.

FOR AT LÆRE DIG at skelne mellem virkelighed og fantasi, bringer jeg her 10 forslag til stramninger.

Gæt hvilke af dem, regeringspartierne og Dansk Folkeparti står faddere til – og hvilke jeg selv har opfundet.

Svarene finder du nederst på siden

Selv om socialdemokraterne altså er velvillige over for næsten alle de stramninger, som regeringen og DF har udspekuleret, får de næppe adgang til forhandlingsbordet. Integrations- og udlændingeminister Inger Støjberg afviser nemlig at inddrage S i stramnings-arbejdet. De kan derimod få lov at tilslutte sig den aftale, som er på vej.

HER ER TI UDKAST til stramninger, som du kan prøve at sortere i to grupper: Sande og falske.

1 Hvis en flygtning giver afkald på sin ret til familiesammenføring, skal to af flygtningens familiemedlemmer i hjemlandet kunne få udbetalt 1000 kr. om måneden, mod at de giver afkald på retten til familiesammenføring.

2 Flygtninge med midlertidig beskyttelse kan få udbetalt 156.543 kr., hvis de rejser tilbage til hjemlandet, inden de har opholdt sig i Danmark i tre år.

3 Kommunerne fritages for pligt til at skaffe permanent bolig til flygtninge med midlertidig beskyttelse.

4 Gode dokumenterede danskkundskaber skal gøre det lettere at bevare en opholdstilladelse.

5 De 4500 fortrinsvis syriske flygtninge, som ikke er individuelt forfulgte, skal integreres, idet mange af dem er læger, civilingeniører, it-specialister eller har anden højere uddannelse.

6 Der indføres obligatorisk dna-test af uledsagede flygtningebørn for at sikre, at de ikke lyver sig yngre, end de er.

7 Hver enkelt udlænding skal skriftligt erklære sig indforstået med, at vedkommende har pligt til at returnere til hjemlandet, hvis forholdene der normaliseres.

8 Flygtninges dokumenterede kendskab til dansk historie og kultur skal fremme deres adgang til at bevare opholdstilladelser.

9 Der oprettes en kvote på 1000 opholdstilladelser om året for flygtninge, der er kommet til Sverige efter at have passeret Danmark som første sikre land.

10 Den eksisterende grunduddannelse til fremme af integration skal indstilles for flygtninge med midlertidig opholdstilladelse.

Falske og ægte stramnings-forslag

Sande: 1, 2, 3, 7, 10.

Falske: 4, 5, 6, 8, 9.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn dvs. fornavn ogefternavn
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes
  • Grove angreb på personer frabedes
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten
9 kommentarer
Vis kommentarer

Seneste Opinionen

Mest læste Opinionen