Tag millionerne fra nasseprinsen

'Jeg synes, det er sølle, at Folketingets medlemmer opfører sig som hofsnoge i stedet for at forlange, at den forkælede kongelige familie overholder grundloven,' skriver Bent Falbert. Foto: Stine Tidsvilde
'Jeg synes, det er sølle, at Folketingets medlemmer opfører sig som hofsnoge i stedet for at forlange, at den forkælede kongelige familie overholder grundloven,' skriver Bent Falbert. Foto: Stine Tidsvilde

Bent Falbert. Forhenværende chefredaktør for Ekstra Bladet, skriver om ret og vrang i retsstat og samfund.

DET VIRKER stadig mere urimeligt, at politikerne tavse finder sig i, at prins Joachim grådigt løber om hjørnet med både Folketinget og grundloven.

Den 50-årige mand har meldt sig til en mindst etårig officersuddannelse på Ecole Militaire i Paris. Ideen er næppe, at han forbereder sig på at gå i krig for Danmark. Der er snarere tale om, at han keder sig med sine få gøremål i Danmark. Konen er næppe heller ked af at flytte hjem til sit fædreland. 

UNDER ALLE omstændigheder har hoffet – dvs. Margrethe – meddelt Statsministeriet, at Joachim agter at tage sine årpenge med sig. I 2018 udgjorde de 3.589.500 kr., altså 300.000 kr. om måneden. Beløbet er skattefrit og svarer til, at undersåtter skal tjene henved 7 mio. kr. for at have samme rådighedsbeløb.

DET STRIDER imidlertid imod grundloven at hæve apanage i udlandet. Lovens § 11 lyder: ’Årpengene kan ikke uden Folketingets samtykke nydes uden for riget.’

Folketingsmedlem Søren Søndergaard (EL) har spurgt daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen, hvordan han kan tillade, at grundlovens klare forbud krænkes.

SOM ALTID LEFLER Statsministeriet for kongehuset. I et floromvundet svar hedder det, at der er praksis for, at årpengene kan tages med udenlands, når der er tale om uddannelse. Ministeriet henviser til, at kronprins Frederik fik lov at tage apanagen med, da han nogle måneder i 1992-93 modtog undervisning i USA.

MED ANDRE ORD mener Statsministeriet, at den ene overtrædelse af grundloven legitimerer den anden. En opsigtsvækkende lovtolkning, der savner juridisk tyngde.

I et forkrampet forsøg på at konstruere yderligere  forsvar for grundlovsbruddet har Lars Løkkes embedsmænd med sved på panden gravet en udtalelse frem fra 1848. Det var senere konseilspræsident C. G. Andræ, som mente, at grundlovens forbud ikke måtte afskære en kongelig fra at forlade landet ’noget øjeblik’.

DET ER EN PINLIGT tyndbenet bortforklaring. Joachim er ikke ude af Danmark ’et øjeblik’ – men mindst et år og med mulighed for forlængelse.

Da militæruddannelsen foregår på fuld tid seks dage om ugen, kan han ikke samtidig passe de opgaver i Danmark, som formelt berettiger årpengene.

NU ER DET NETOP kommet frem, at kvartbaronessen Caroline Fleming flytter ind i Joachims 520 kvm. villa i Charlottenlund. Flyttebilerne har været der, og han er dermed uden egen bopæl i det land, hvor han hæver apanage.

Der forligger ganske simpelt er en usmagelig bøjning af loven. Joachims grådighed forbavser ingen. Den ligger til familien. Manden har tjent langt over 100 mio.kr. på ejendomshandler, så ingen skal frygte, at han lider nød, selv om man tog årpengene fra ham.

DET VIRKELIGT PINLIGE er cand. jur. Lars Løkkes akrobatiske øvelser, der skal dække lovbruddet. Kønt er det heller ikke, at Folketinget – bortset fra Enhedslistens Søren Søndergaard – ser den anden vej og lader, som om alt er i orden. Civilcourage kender de ikke til. Selv republikaneren Søndergaard siger, han ikke vil forfølge prinsen. Hvorfor egentlig ikke?

JEG SYNES, DET ER SØLLE, at Folketingets medlemmer opfører sig som hofsnoge i stedet for at forlange, at den forkælede kongelige familie overholder grundloven.

Det ville klæde den nye statsminister at gribe ind. Men socialdemokratiske spidser er kendt for at fedte for kongehuset, så vær vis på, at Mette Frederiksen ikke rører en finger.  

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn dvs. fornavn ogefternavn
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes
  • Grove angreb på personer frabedes
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten
248 kommentarer
Vis kommentarer