Integrationen flyder i svømmehallen

Geeti Amiri. Født i Kabul, opvokset i København, lærerstuderende og skriver om kultursammenstød.

Hvad skal der til for,  at små piger i alderen 5-12 år kan lære at svømme?

Egentlig er svaret ret indlysende. Forældrene til så små og unge piger skal blot tilmelde sine børn på svømmeholdet. Det opdeles typisk i et drenge- og pigehold. Herefter kommer pigerne to gange ugentligt forbi svømmehallen og lærer at svømme, mens de øvrige bassiner anvendes af alle andre brugere af offentlige svømmehaller.

Skulle man som en lille pige være særlig blufærdig - selv om blufærdighed alt for ofte oprinder af normer, der tabuiserer kroppen - kan man sågar få lov at tage en burkini på.

Men åbenbart gør det indlysende svar sig alligevel ikke gældende, når en svømmehal i Tingbjerg- og Nordvestkvarteret har at gøre med 5-12 årige små danske piger, hvis forældre og bedsteforældre engang krydsede farvande for at nå hertil. 

Disse forældres befinder sig i parallelboblen. Selv om de er opvokset her i andedammen, gives der gerne afkald på alt, vi definerer som ligestilling mellem kønnene, frigørelse af individet fra enhver begrænsende norm eller gensidig respekt og integration.

Sidste uges debat om de rigide kønsopdelte svømmehaller, bragte alverdens søforklaringer med sig, fra benægtende nydanskere og gammeldanskere, hvilket druknede det egentlige problem.

Forældre, der kræver en svømmehal aflukket for øvrige brugere, med kun kvindelige svømmelærer og livreddere samt gardinerne trukket for, før deres små døtre kan få lov at lære at svømme. Hvad er det for en absurd måde at ville løse en udfordring på? At 'integrere' ved at føje rigide kønsopfattelser?

Ingen forholder sig til det dybt problematiske i, at så små pigers køn bliver seksualiseret. Og heller ingen af initiativtagerne vil svare på spørgsmålet: Hvor længe skal dette 'integrationsarbejde' foregå, når vi har med efterkommere af den første og anden bølge af tilflyttere at gøre?

For nogen virker det banalt og endda spild af tid at diskutere fuldstændig kønsopdelte svømmehaller. Pudsigt nok menes det af feminister på venstrefløjen, der ellers gerne vil diskutere den hvide mands sexisme i Politikens spalter.

Men lad os i stedet disktutere en væsentligt ting, der årligt koster samfundet latterlige store summer penge. Integrationsindustrien bygger på en præmis om at holde problemerne i ave, fremfor at løse dem for fremtidens skyld. I hvert fald arbejder for mange i integrationsindustrien med løsninger, der styrker de nyankomnes verden i boblen, i stedet for at prikke hul på den.

Det anses som en succes at have fået knap 250-300 piger i vandet i modsætning til nul igennem de sidste tre år ved at have føjet forældrenes særkrav. Men at kimen til forældrenes sociale kontrol af pigerne, når de bliver ældre og får lyst til at bryde normer for at skabe sine egne, samtidig velsignes, er åbenbart at være højreorienteret, kværulant og sågar at svigte disse piger.

I det politiske møder SF’s forkvinde, Pia Olsen Dyhr – der har lagt an til en ny kurs på venstrefløjen - alverdens anklager fra de hellige spalter i Politiken. Tilsat pegefingre fremfor den udstrakte hånd fra Enhedslisten og Alternativet, der ellers abonnerer på ligestillingstanken. I den offentlige debat tysser de korrekte ethvert ubehageligt budskab ved at udskamme budbringeren.

Og integrationsindustrien, hvis formål er at løse udfordringer, opfatter stadig danske borgere som sin primære målgruppe. Altsammen på bekostning af danske pigers rettigheder.

De hellige bør huske sig selv på, at kritik af initiativet ikke bygger på, om pigerne har lært at svømme. Det handler om udgangspunktet for, at de her danske piger overhovedet får lov at komme i svømmehallen. For det er ikke kritikerne af initiativet, der stjæler pigernes ret til at lære at svømme: det er forældrene selv, der klarer det ved at opretholde undertrykkende normer.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn, dvs. fornavn og efternavn.
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt.
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes.
  • Grove angreb på personer frabedes.
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten.
20 kommentarer
Vis kommentarer