'Jeg blev forelsket som 20-årig - det var helt forbudt'

Geeti Amiri. Født i Kabul, opvokset i København, lærerstuderende og skriver om kultursammenstød.

I anledningen af den internationale kvindekonference, Women Deliver, sender DR2 i aften kl. 21.30 en nyproduceret dokumentar, ”Kvinde, kend din plads”. Dokumentaren omhandler nydanske kvinders vilkår her i Danmark på tværs af etnicitet, religiøs overbevisning og samfundslag.

Blandt de deltagende, hvoraf nogle fremstår offentligt, herunder mig selv, mens andre fremstår anonymt af frygt for yderligere udstødelse, giver de kvindelige medvirkende vidnesbyrd om, hvilket stadie af ligestillingskampen, de befinder sig på.

Herfra stammer citatet i overskriften.

Der berettes om liv præget af rygtesamfundet i minoritetsmiljøerne, som frihedsbegrænser kvinderne. De underlægges social kontrol. Og når kvinderne har forsøgt at modsætte sig normerne, er de alle blevet sanktioneret fysisk og psykisk, som kendetegner den æresrelaterede vold.

Ydermere fortæller kvinderne, hvilke konsekvenser der er ved at stå offentligt frem og sætte den nydanske kvindekamp på dagsordenen.  Fordømmelse, had og trusler og endnu flere sociale stigma, end de allerede bærer på i kraft af opgøret med det kvindeundertrykkende liv.

Dette er virkeligheden for nydanske kvinder anno 2016.

Der er langt mellem ligestillingskampene her i Danmark, selv om vi skrev historie sidste år, hvor vi fejrede 100-året for kvindernes stemmeret.

Men for kritikere af dokumentaren er den internationale konference, Women Deliver, med til at udligne forskellene mellem en etnisk dansk og en nydansk kvindes stadie af frigørelse.

For kritikere vil mene, at dokumentaren behandler navlebeskuende problematikker, når Women Deliver konferencen har samlet kvindesagsorganisationer fra hele verden. Tilmed vil visse kritikere mene, at problemer som social kontrol og æresrelateret vold er politisk skabte i forsøg på at sparke til minoriteterne.

Det er pudsigt. Når det kommer til den nydanske kvindekamp, er kritikere af nydanske kvinders emancipation pludselig de gæveste internationale kvindesagsforkæmpere. Men det skyldes nok, at det er så nemt at latterliggøre og relativisere nydanske kvinders vilkår herhjemme, når man sammenligner det med bekæmpelse af voldtægt af kvinder som krigsvåben, barnebrude, organiseret salg af kvinder, fødselsdødelighed, manglende demokratiske rettigheder, mangel på præventionsmuligheder, fravær af ret til fri abort og eksistensberøvelse af kvinder.

For alt overnævnte gør sig jo ikke gældende for nydanske kvinder – eller hvad?

I modsætning til kvinder verden over, der lider under førnævnte problemer og ikke kan bryde ud af undertrykkelsen, er nydanske kvinder vel slet ikke sat overfor reelle ligestillingsudfordringer, da de er borgere i et næsten perfekt ligestillet samfund?

Gid det var så enkelt.

Jeg håber mit eget vidnesbyrd vil dokumentere, hvor svært det egentlig er at gøre op med undertrykkelse som kvinde, hvad enten man endnu er i Kabul eller en afghansk kvinde i København.

Det er derfor ikke ude af proportioner at tale om, at kampen for emancipationen af nydanske kvinder kan projiceres over på den internationale kvindekamps dagsorden.

Derfor er det berettiget i anledningen af Women Deliver konferencen at tage et kig på forholdene herhjemme for nydanske kvinder.

For det handler i bund og grund om retten over egen krop og ejerskab over eget liv, som kvinder nægtes, fordi de er underlagt patriarkatet i minoritetsmiljøerne.

Når en dansk kvinde med anden etnisk baggrund (og muslimsk baggrund) nægtes at eje retten over eget liv og egen krop bunder det i en kollektivistisk kultur, hvor kvinden endnu anses som patriarkatets ejendom.

Mit håb for dokumentaren er, at den i kraft af sine fortællinger vil slå et slag for, at ingen nydanske kvinder må nægtes rettigheder. Enhver kvinde i Danmark har krav på absolut frihed. Det håber jeg i hvert fald er idealet, som alle kan skrive under på, når nu Danmark agerer værtsland for en international konference om kvindesagen.

Se trailer her: https://vimeo.com/166934528

 

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn, dvs. fornavn og efternavn.
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt.
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes.
  • Grove angreb på personer frabedes.
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten.
29 kommentarer
Vis kommentarer