Moses, Jesus og Muhammed var alle patriarker

Geeti Amiri. Født i Kabul, opvokset i København, lærerstuderende og skriver om kultursammenstød.

Diskussionen om, hvad der forårsager kvindeundertrykkelse i minoritetsmiljøerne, foregår efterhånden på daglig basis, hvor nogen har kvindesagen mindre for øje og mest en dagsorden, der skal forhindre indvandring.

Når det kommer til den manglende ligestilling i minoritetsmiljøerne handler diskussionen ofte om, hvad der kom først: undertrykkelse af kvinder i kulturen eller undertrykkelse af kvinder i religionen.

For fanatiske religionstilhængere handler det aldrig om, at enhver kultur i sin samtid former religionen, der opstår i dens kontekst. Altså kan religion og kultur ikke adskilles for at have indflydelse på hinanden.

Men for de blinde får, der ikke evner en fortolkning, men kun at  adlyde, omhandler det aldrig, at selv om enhver religion i dens hellige tekster ophøjer kvinden til noget helligt, giver den aldrig kvinden samme rettigheder som manden.

Det har patriarkatet altid været klogt nok til. I stedet spises kvinderne af med floskler om ligeværd, der bilder kvinder ind, at deres stemme er ligeså meget værd som mandens, selv om den teknisk set kun tæller for det halve.

Patriarkatet er alt andet end dumt og har luret, at den bedste måde at undertrykke kvinder på, er at lade kvinder selv udføre undertrykkelsen i indbildningen om at være frigjort.

Skulle en kvinde tillade sig selv at spørge om, hvorfor samtlige religioner er åbenbaret af mænd, nedskrevet af mænd, formidlet af mænd, og pånær den protestantiske kirke i dag, anført af mænd, bliver denne kvinde kaldt en kætter og blasfemisk. Først og fremmest af kvinderne selv ved at den undrende kvinde udstødes af frygt for, at hendes tilstedeværelse skulle være smitsom. Og som det ses verden over, tilmed herhjemme, sanktioneres den undrende  kvinde af mænd. For den største trussel mod patriarkatet er kvinder, der kræver ligestilling og ikke ligeværd.

Og dette er muligt, fordi samtlige ophavsmænd til religionerne i  de patriarkalske kulturer har sørget for at undgå kritik ved at ophøje sig selv til guddommelige positioner.

Demokratisk valgte politikere, der driver gæk med folket, fremstår som amatører i forhold til, hvor dygtige politikere Moses, Jesus og Muhammed har været.

For benægtere af undertrykkelse af kvinder i religionen handler alt om kultur og aldrig religion. Ifølge disse benægteres verden er religion, særligt Islam, den absolut smukkeste, som aldrig diskriminerer kvinder eller undertrykker kvinder.

Når religiøse fanatikere benægter undertrykkelse af kvinder med grobund i religionen er det først og fremmest at lyve og tilmed en kæmpe lussing i hovedet på alle de kvinder, der dagligt må finde sig i at blive diskrimineret og forskelsbehandlet, fordi de er kvinder, fordi religionen giver anledning til det. Verden over, såvel som i vor egen baghave.

Hvis dette indlæg for evigt udstøder mig fra religionen, jeg bekender mig til, siger det mere om, at mine trosfæller tror på forskelsbehandling, end at alle mennesker skal være ligestillet, uanfægtet af deres køn. Hvis jeg er kætter, er mine trosfæller de mest ugudelige mennesker, når de  tror på umenneskelig behandling af mennesker, kun fordi et menneske er født som en kvinde og ikke en mand.

Jeg vil dog aldrig afgive min ret til at tro på en Gud, for jeg vil aldrig tro på, at en Gud går ind for, at halvdelen af jordens befolkning skal stilles dårligere, kun fordi de er født som kvinder.

Det har aldrig været Gud, der har befalet, at kvinden er underlagt manden, men udelukkende patriarkatet og det står om muligt endnu stærkere i dag, fordi mennesker i et af de mest veloplyste samfund lader sig blive ført bag lyset i kraft af sin nyvakte religiøsitet.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn, dvs. fornavn og efternavn.
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt.
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes.
  • Grove angreb på personer frabedes.
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten.
33 kommentarer
Vis kommentarer