Muslimske piger dyrker også sex før bryllupsnatten

Geeti Amiri. Født i Kabul, opvokset i København, lærerstuderende og skriver om kultursammenstød.

Under optagelserne til 'PerkerDansk' på DR3, som blev sendt på denne tid af året i 2015, blev jeg spurgt om, hvorvidt man i de muslimske minoriteter talte om sex før ægteskab. Dengang slog det mig, at godt nok dyrker mange unge tilhørende de muslimske minoriteter, som alle andre mennesker, sex før ægteskab, men det er sjældent, at der tales højt om det. I modsætning til ude i majoritetssamfundet. Det skyldes, at der hersker et tabu i selve tabuet.

For hvis sex er et tabu, som følge af kulturelle normer, udgør sex før ægteskab et tabu, som følge af religiøse normer. Virkeligheden er bare, at fordi ingen siger det højt, er det ikke ensbetydende med, at ingen i de muslimske minoriteter ikke dyrker sex før ægteskab. Det gør vi. Også kvinderne. Og det er på tide at sige det højt og knuse den dominerende myte om den ’anstændige og ærbare’ muslimske kvinde.

Efter Köln-debatten er det igen blevet aktuelt at forholde til sig, hvor lidt samfundet har talt om sex, også udenfor ægteskabet, i forbindelse med de muslimske minoritetsmiljøer. Samfundet har simpelthen endnu ikke normaliseret sit forhold til de muslimske minoriteter og sex. Specifikt de brune, dansk-muslimske kvinders seksualitet. Det anses endnu som et område, omringet af pigtråd og med kæmpe advarselsskilte, som ingen tør at krydse af hensyn til kulturelle og religiøse forskelle mellem minoritets- og majoritetskultur. Den eneste vinkel som minoriteternes seksualitet, særligt brune, dansk-muslimske kvinders seksualitet, optræder i, er når det stærke jomfruideal, der eksisterer i de muslimske minoritetsmiljøer i Danmark, bliver diskuteret.

Sex i forbindelse med brune, dansk-muslimske kvinder optræder nemlig kun i vores fælles bevidsthed, når kvinder som mig selv sætter jomfruidealet og rekonstruktion af mødommen under debat, i forsøg på at aftabuisere spørgsmålet herom. Men den almindelige hverdagstale om sex er endnu et tabu i selve tabuet. Og det er vel heller ikke så underligt, når kvinder i minoritetsmiljøerne endnu ikke ejer retten over egen krop og seksualitet. For hvordan skulle kvinderne tale om noget individuelt, når det stadig anses som et kollektivt eje.

Den efterfølgende debat i kølvandet på Köln-begivenheden om patriarkalske kulturer og kvinders manglende ejerskab over egen krop og seksualitet bekræfter, at samfundet venter på, at brune, dansk-muslimske kvinder selv tager bladet fra munden og taler om sex. Og her mener jeg ikke kun, når sex er undertrykt, men i ligeså høj grad om, hvordan sex er befriende. Jeg skal gerne selv sige det højt: selvfølgelig dyrker vi brune, dansk-muslimske kvinder sex før ægteskab. Hvad havde man ellers regnet med?

Men desværre bliver hele meningen med at eje retten over vores seksualitet lidt ligegyldig, så længe mine brune, dansk-muslimske medsøstre ikke taler højt om det, men skubber kendsgerningen under det orientalske tæppe. Dermed opretholder de selv myten om den ’anstændige og ærbare’ muslimske kvinde, der aldrig dyrker sex før bryllupsnatten.

Der skal herfra lyde et opråb til mine brune, dansk-muslimske medsøstre: kom ind i kampen og stå ved jeres ret til at eje jeres egen seksualitet og ret til at definere den, hvad enten patriarkatet vil opfatte det ’helligt’ eller ’syndigt’.

For opretholdelsen af den ’anstændige og ærbare’ dansk-muslimske kvinde er en skændsel for kvindekampen anno 2016.

Skal vi lære en vigtig lektie af Köln-debatten er det, at der endnu hersker et kvindeideal i mange dele af verden, også herhjemme, hvor kvindens seksualitet endnu ikke tilhører hende selv, men det omgivende patriarkat.

Derfor er første skridt mod at nedbryde patriarkatets ejerskab over kvindens seksualitet. Det sker ved, at brune dansk-muslimske kvinder tager ordet og taler højt om, hvordan de gør krav på sin seksualitet og ret til at udforske den. På trods af kulturelle og religiøse normer.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn dvs. fornavn ogefternavn
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes
  • Grove angreb på personer frabedes
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten
28 kommentarer
Vis kommentarer