'Var jeg Støjberg, ville jeg nok...'

Geeti Amiri. Født i Kabul, opvokset i København, lærerstuderende og skriver om kultursammenstød.

' (...) der påhviler os alle en pligt til at forsvare både ligestillingen og de øvrige frihedsrettigheder i det daglige. Vi skal stå ved vort værdisæt og i det daglige forsvare det, der bliver presset på for at få svinekødet helt ud af daginstitutionen eller få kønsopdelt svømningen.'

Sådan lød det fra integrationsministeren, Inger Støjberg (V) mandag. Og reaktionerne taget i betragtning, var det til stor glæde for mange danskere, for hun siger åbenbart det, som mange ønsker at høre i disse værdikrigeriske tider, hvor nærmest alle partier hævder at have den rette opskrift på 'danskhed'.

For en, der gerne så religiøse særhensyn fejet væk fra det offentlige rum, er der ikke noget bemærkelsesværdigt i udmeldingerne.

Ja, børn skal lære, at de spiser forskelligt, uden at det skal adskille dem fra hinanden, og pigebørn skal ikke opleve at blive forskelsbehandlet og begrænset i at opleve aktiviteter, der gavner dem i den videre fremtid.

Men Støjberg er ligesom drengen, der råber, at ulven kommer.

Danskere skal høre meget om, hvad hun mener. Men ofte er Støjbergs meninger symbolpolitiske markeringer om noget, en minister ikke bør blande sig i. Hun burde i stedet handle på de rigtige problemer.

Hvis så bare Støjberg som regeringens værdikriger for ligestilling og individets ret til selv at bestemme over og forme eget liv tog fat i problemet med, at danske privat gynækologiske klinikker tilbyder at skabe falske jomfruhinder.

Vi taler her om et indgreb, som burde være skamfuldt at tilbyde som klinik, men stadig bliver opreklameret på div. klinikkers hjemmesider.

De falske jomfruhinder har udelukkende til formål at holde liv i normer, dikteret af mænd, som deler kvinder op i 'rene' og 'urene'.

Når nu Støjberg så ihærdigt vil forsvare ligestilling mellem kønnene og forsvare danske værdier, bør hun se på muligheden for at forbyde landets klinikker at tilbyde indgrebet, i stedet for at at skrive blogindlæg om det.

Muligvis er jeg gået glip af en Støjbergsk udmeldning om danske værdier, men hvornår blev det en dansk værdi at lægge sig op på en undersøgelsesbriks og underlægge sig en så undertrykkende norm som jomfruidealet er?

Inden nytår og Venstre-regeringens krumspring for at overleve forsøgte jeg at få daværende sundhedsminister, Sophie Løhde (V), til at tage stilling til det. Men ganske belejligt blev dagsordenen gemt væk og bortforklaret med, at det er et andet ministeriums ansvarsområde.

Det andet ministerium kan næppe være andet, end Integrationsministeriet, formoder jeg. For kvinder, der hyppigst er berørt af jomfruidealet, og kravet om at leve op til det, er kvinder med muslimsk og minoritetsbaggrund, omend der er nok at gøre med at komme slutshaming til livs i det danske majoritetsssamfund.

Var jeg Støjberg, ville jeg nok gennemgå mine værdipolitiske prioriteringer, for jeg tvivler på, at svinekød i institutioner er vigtigere end en presserende dagsorden om, at danske klinikker herhjemme tillades at lukrere på desperate kvinders situation, fordi de er underlagt patriarkalske normer.

I et frit samfund, som Danmarks liberale parti vel må være bannerfører for, har institutioner nemlig friheden til selv at beslutte, hvad der udbydes af mad for børnene, selv om det kunne være en drøm for Dansk Folkeparti at tvangslovgive om maden i institutionerne fra Christiansborgs kantine.

Og i den ophedede debat om den kønsopdelte svømmehal i Aarhus Kommune, som Støjberg harcelerer over, bør fokus være, hvorvidt der tale om pigebørn, som det er tilfældet med de kønsopdelte svømmehaller i Nordvest- og Tingberg i Københavnsområdet, eller der er tale om voksne kvinder med forskellig slags baggrund, som et liberalt samfunds svømmehaller også kunne bør rumme.

Støjberg er drengen, der råber om ulven. Hendes store opråb om at forsvare de danske værdier, eksempelvis ligestiling mellem kønnene, forbliver blot store ord, mens de vigtigste handlinger fejes bort under påskud af, at Venstre er liberale og ikke vil lovgive undertrykkende normer væk.

For enhver kan jo se, at svinekød i institutioner er vigtigere at italesætte, end at kvinders værdi i Danmark anno 2017 måles på, hvorvidt de er jomfruer, hvorefter kyniske gynækologer kan smile på vej til banken.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn dvs. fornavn ogefternavn
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes
  • Grove angreb på personer frabedes
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten
33 kommentarer
Vis kommentarer