Hvad med at smide de voldelige mænd i fængsel?

'Landets krisecentre råber vagt i gevær. Corona-virus og dertil karantæne af landets borgere i 14 dage får ikke voldelige mænd til at sænke den knyttede næve. Tværtimod,' skriver Geeti Amiri. Så hvad med at isolere mændene i stedet. Foto: Colourbox
'Landets krisecentre råber vagt i gevær. Corona-virus og dertil karantæne af landets borgere i 14 dage får ikke voldelige mænd til at sænke den knyttede næve. Tværtimod,' skriver Geeti Amiri. Så hvad med at isolere mændene i stedet. Foto: Colourbox

Geeti Amiri. Født i Kabul, opvokset i København, lærerstuderende og skriver om kultursammenstød.

Landets krisecentre råber vagt i gevær. Corona-virus og dertil karantæne af landets borgere i 14 dage får ikke voldelige mænd til at sænke den knyttede næve. Tværtimod.

En voldelig mand bliver kun mere voldelig af at have en kvinde at tæske løs på i to uger, mens samfundet fokuserer på at inddæmme antallet af virusinficerede.

Desværre er vi i Danmark ikke endnu nået til den erkendelse, at vold mod kvinder er en virus, der slår, smadrer og skader mennesker året rundt. Uden at samfundet stopper op og siger nok er nok.

38.000 kvinder udsættes hvert år for fysiskvold fra en partner, og tallet for psykisk vold er dobbelt så stort. Tallet er også alarmerende højt for mændenes vedkommende.

Vold er en virus i Danmark, som vi har svært ved at få bugt med. Og når volden slår et hjem i stykker, flygter en kvinde på et krisecenter og går under jorden, som om hun er problemet, i stedet for den voldelige partner.

Jeg er normalt stor fortaler for, at krisecentrene skal have midler og plads til at kunne imødekomme det alt for høje antal af kvinder, som må gå fra hus og hjem med blå mærker og ar på sjælen.

Krisecentrene på tværs af landet har nemlig kun kapacitet til at give 2000 kvinder husly. Enhver med lidt fornuft og sans for logik kan regne ud, at det er langt fra dækkende for antallet af kvinder, der lever med vold i hjemmet. Og selv i Corona-karantæne tider, er jeg fortaler for hjælp til landets krisecentre.

Det er vigtigt.

Men en tanke har strejfet mig. Hvad med at politiet i disse dage eskorterede den voldelige partner ud af hjemmet? Når nu politiets ressourcer ikke bruges på at jagte indbrudstyve, kunne de med fordel bruge tiden på at smide mænd ud af hjem, hvor de forpester livet for egen familie. Voldelige mænd har ingen ret i det hjem, de selv smadrer med de bare næver.

Regeringen har tyet til en masse grundlovsstridige hastebeslutninger. Hvorfor ikke vedtage, at voldelige mænd skal smides i brummen, så en mor og evt. børn kan leve i fred? I disse dage er der nok at bekymre sig om, så snart vi alle træder ud af hjemmets fire vægge. Det sidste sted et menneske skal føle sig utryg, er i eget hjem.

Hvad vi kendte som hverdag er vendt på hovedet. Og mens voldsramte kvinder førhen kunne søge ly uden for hjemmet og dæmpe mængden af slag, spark og skrig, er de nu spærret inde med deres overgrebsmand. Det kan vel ikke være for meget forlangt, at voldsramte kvinder kan bo i eget hjem, så længe karantæneperioden varer.

Vi hylder vores samfundssind i disse dage. Lad os vise noget samfundssind for de kvinder, der i årevis har måtte leve med volden som deres skygge.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn dvs. fornavn ogefternavn
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes
  • Grove angreb på personer frabedes
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten
89 kommentarer
Vis kommentarer

Seneste Opinionen

Mest læste Opinionen