Danmark skal ikke uddanne hele EU’s ungdom

Jakob Engel-Schmidt. Medlem af Folketinget for Venstre, skriver om politik og samfund.

Som uddannelsesordfører for Danmarks største regeringsparti er jeg stolt over, at Danmark investerer og prioriterer uddannelse højt.

Det er ikke et problem, at EU borgere benytter den frie bevægelighed og bosætter sig på tværs af grænser. Det er faktisk godt. Problemet opstår, når Danmark uddanner Europas ungdom, for herefter at se dem rejse retur til deres hjemland igen.

En analyse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet viser, at såfremt undervisningen på de danske uddannelsesinstitutioner foregår på engelsk, så bruger de studerende sjældent uddannelsen til at få job i Danmark efterfølgende.

Tal fra efteråret 2016 viser, at 42 pct. af de studerende, som er kommet til Danmark mindre end et år før studiestart, forlader Danmark igen inden for de første to år efter endt uddannelse. Inden for professionsbacheloruddannelserne har hele 57 pct. af de studerende forladt Danmark, når deres uddannelse er slut.

Vi tilbyder vores unge gratis uddannelse og giver dem tilmed verdens højeste SU. Vores generøse uddannelsessystem er kun muliggjort af, at vores forældre og bedsteforældre gennem hele deres liv har knoklet og betalt en stor del af deres indkomst i skat. Det skal vi være både taknemmelige over og bevidste omkring.  

Uddannelse betyder meget for ens fremtidsmuligheder. Flere og flere af vores unge prioriterer derfor også skolebænken. Siden 2013 har vi - foruden en stigning i danske studerende -  også oplevet en betragtelig stigning i antallet af EU-borgere, der kommer til Danmark for at studere og modtage SU som vandrende arbejdstagere.

Når man tager til Danmark for at studere, benytter sig af vores gratis uddannelsesmuligheder og SU-systemet, så skylder man også at blive her i landet og få sig et arbejde efterfølgende. Man må betale sin danske uddannelse tilbage over sin egen, danske skattebillet.  Når det ikke er tilfældet, må vi tage andre midler i brug.

Derfor vil regeringen sammen med Dansk Folkeparti fjerne op til hver fjerde studieplads på de engelsksprogede studier. Det svarer til 1600 pladser.

Uddannelse er en vigtig investering i vores fremtidige generationer. Men når vi ser en stigning i antallet af udenlandske studerende, der kommer hertil for at få en uddannelse betalt af de danske skatteborgere og så smutter derefter, så må vi reagere og tage ansvar. Det gør vi i regeringen og DF ved at skrue ned for optaget.

Det handler for mig at se om ret og rimelighed. Danmark hverken kan eller skal uddanne hele EU’s ungdom. 

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn dvs. fornavn ogefternavn
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes
  • Grove angreb på personer frabedes
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten
16 kommentarer
Vis kommentarer