8 kr i timeløn - plus SU, selvfølgelig

Kaare Dybvad. Medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, skriver om samfund, centrum, udkant og kultur.

Hvem er vores gode, danske uddannelser egentlig til for? Det spørgsmål melder sig, efter det er kommet frem, at udenlandske studerende trækker dansk SU for 321 millioner, mens de arbejder i danske sandwichbutikker til sultelønninger.

Hvis du troede vi var enige om, at de er til for de unge og for samfundet, så tog du fejl. Det er langt fra alle, der opfatter det sådan.

For de 321 millioner til udenlandske SU-modtagere kommer ikke af sig selv. En københavnsk uddannelsesinstitution har eksempelvis specialiseret sig i at tiltrække så mange rumænske studerende som muligt. De har endda ansat en rumænsk medarbejder, der kan hjælpe med markedsføringskampagnerne i det store, østeuropæiske land. Uddannelsen gør det selvfølgelig for at få flere studerende ind i klasserne, og dermed højere statsstøtte.

Det er altså ikke for de studerende eller samfundet, at man driver institutionen, men for institutionens egen skyld. Man kan faktisk sige, at den handler i direkte modstrid med den stat, der udbetaler dens støtte, når man bevidst sender statskroner ud af landet til studerende, der ikke bruger den uddannelse de får.

Og det bringer os til en anden gruppe i det spil her. For mens staten udbetaler SU til rumænske studerende, udnytter kyniske cafe-ejere de studerendes manglende kendskab til det danske arbejdsmarked. Her arbejder de til en timeløn på ned til 8 kr. i timen, mens ejerne påstår, at SU’en er en del af lønnen. For cafe-ejerne er uddannelsessystemet altså til for at dumpe lønningerne i branchen.

Samlet har vi altså fået en ny gruppe borgere, der på den ene side hæver SU og sikrer taxametertilskud til deres uddannelsesinstitutioner, men på den anden side arbejder op til 100 timer om ugen ved siden af.

Det er en hån mod vores uddannelsestradition, og det er et godt eksempel på, at uddannelsesinstitutionerne har for meget selvstyre og for ringe moral. Når selvstyret er så stort, at man bliver primus motor i en udvikling, der skader vores land og velfærdssamfund, så hænger det ikke sammen længere.

Uddannelserne må være til for samfundet og for de unge. Ikke for karriere-rektorer og griske cafe-ejere.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn, dvs. fornavn og efternavn.
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt.
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes.
  • Grove angreb på personer frabedes.
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten.
25 kommentarer
Vis kommentarer