Radikale vil lade de svagest stillede betale for flygtninge

Kaare Dybvad. Medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, skriver om samfund, centrum, udkant og kultur.

At den nuværende linje i flygtningepolitikken er grov kost, er de fleste enige i. Spørgsmålet er, om man realistisk kan finde andre veje, der skaber en reel integration til forskel fra de sidste årtiers indsatser.

Derfor lyttede jeg opmærksomt, da de Radikales Martin Lidegaard var på besøg for at tale integration hos David Trads i Radio 24Syvs program Søndagspolitikken. For det første fordi det er afgørende, at vi integrerer så godt som muligt, og for det andet fordi det er et stående budskab fra de Radikale og venstrefløjen, at vi skal bruge vores kræfter på at integrere, ikke på at begrænse antallet. Vi skal, med de radikales ord, lade os inspirere af Sverige.

Hvordan integrerer vi så folk? Lidegaard havde to bud: For det første den gammelkendte indslusningsløn – altså at man betaler flygtninge en løn, der er ca. halvdelen af andre ufaglærte. Den løsning er allerede afvist af erhvervslivet og fagbevægelsen. De nuværende ordninger fungerer simpelthen bedre, og man er ikke interesseret i en sænkning af mindstelønnen, som det medfører.

Det andet forslag fra Lidegaard var til gengæld nyt – nemlig at man skal bygge billige boliger til flygtninge ved at 'skrue på Landsbyggefonden'. Med andre ord: De Radikale vil tage opsparingen fra lejerne i de almene boliger. Den opsparing, der ellers skal gå til løbende renovering af boliger i hele landet, og holde huslejen nede i det almene byggeri.

De Radikales svenske flygtningeambitioner skal altså finansieres ved, at de ufaglærte skal ned i løn, og ved at lejerne i de almene boliger skal betale en ekstra skat til flygtningeboliger. Det social-liberale fyrtårn, Karl Skytte, må rotere i sin sydfynske grav, når hans gamle parti kun kan tage fra de svagest stillede, når de store planer skal finansieres.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn dvs. fornavn ogefternavn
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes
  • Grove angreb på personer frabedes
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten
38 kommentarer
Vis kommentarer