Danske er de, der vil Danmark

'Skal man holde af lukkede grænser, hade muslimer og ønske os ud af det internationale samfund for at elske Danmark,' spørger Leif Donbæk.
'Skal man holde af lukkede grænser, hade muslimer og ønske os ud af det internationale samfund for at elske Danmark,' spørger Leif Donbæk.

Leif Donbæk, jurist, medlem af SF, skriver om politik, samfund og retsstof.

Skal man holde af lukkede grænser, hade muslimer og ønske os ud af det internationale samfund for at elske Danmark?

Således kan det ofte virke, når man i disse år følger den offentlige debat. Paludan, Vermund og andre ekstremister forsøger gang på gang, at tage patent på fædrelandskærlighed, og bruger det ofte som det skjold, der skal afværge enhver form for kritik.

Men skjoldet dækker ikke, nej, de har intet tøj på, og deres påståede patriotisme er intet andet end gold nationalisme. For Danmark er netop ikke blot landegrænser og bygninger, Danmark er folket, tankerne, visionerne, drømmene, og danske er de, der deler disse.

Og det er der, hvor Paludan, Vermund og alle de andre tager fejl – for kærlighed til Danmark betyder ikke, at Naser Khader m.fl. skal udvises, nej tværtimod. For ligegyldigt hvor uenig jeg er med Naser Khader, så kan man ikke betvivle hans danske sindelag, baggrunden desuagtet, så har han taget Danmark til sig, han elsker åbenlyst landet, og vil Danmark.

Og således må det være, danske er de, der ærligt vil Danmark, de, der ønsker at være en del af fællesskabet, farve og religion er (også) i denne sammenhæng, helt ligegyldige. Viljen til Danmark, det er det ufravigelige krav.

Derfor glæder det mig også, at vi i disse år ser flere og flere anvende Dannebrog til fejringer, til begravelser, til de store og de små anledninger i livet, der giver anledning til at stoppe op. Det kan virke som en banal detalje, at rette fokus mod, men der er stor magt i symboler, og der er en grund til, at nationalflag er omgæret med følelser og mystik overalt på kloden, for det er det synlige bevis på vores stamme, ikke på vores jord, men på vor stammes kultur.

Følgelig er en af de stærkeste modgifte mod de golde nationalister og deres usunde materialistiske afgudsdyrkelse, der indbefatter at Danmark ikke rummes i andet end jorden og bygningerne, er at vi tager fædrelandskærligheden fra dem, at vi viser dem, at deres fædrelandskærlighed er hul, når den fokuserer på materialismen og udelukker så mange, som er danske, men bare beder til en anden gud.

Som John Mogensen synger det, 'Danmarks jord for de danske', og kære læser, her bør det erindres, at danske er de, der vil fællesskabet. Således er sondringen, det er kravet, hverken mere eller mindre.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn dvs. fornavn ogefternavn
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes
  • Grove angreb på personer frabedes
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten
69 kommentarer
Vis kommentarer