’Et syndigt spild af ressourcer’

En kirurg koster en formue at uddanne, så det er bedst kirurgen gør, hvad han eller hun er god til, mener Leif Donbæk. Billede fra en plastisk operation. Foto: Jonas Olusson
En kirurg koster en formue at uddanne, så det er bedst kirurgen gør, hvad han eller hun er god til, mener Leif Donbæk. Billede fra en plastisk operation. Foto: Jonas Olusson

Leif Donbæk, jurist, medlem af SF, skriver om politik, samfund og retsstof.

I det offentlige skæres der ned på sekretærfunktionerne overalt. Værst lige nu er det i Region Hovedstaden, hvor man fik den ide, at man da kunne fyre lægesekretærer og erstatte dem med et IT-system, som læger selv skal skrive i.

Det er ikke særlig smart.

I stedet for at udnytte begge faggruppers kompetence, har man nu fyret den ene og sat den anden til at lave noget, som de er elendige til.

Læger er dyre. Både i drift og i uddannelse. En kirurg koster en formue at uddanne, og når de er bedst, har de måske brugt 15-20 år af deres liv på at blive dygtige til at snitte i andre, dygtige til at redde liv, dygtige til at sikre et sundhedsvæsen i verdensklasse.

Stod det til mig, lavede lægerne ikke andet end det, de er trænet til. Om det så er at snitte i folk, analysere vævsprøver, foretage diagnosticering eller andet, jeg ikke forstår mig på.

Har vi brugt årtier på at gøre en læge god til at snitte i hjerner, skal lægen snitte i hjerner. Hvis ikke hele arbejdstiden så tæt på. Andet er et syndigt spild af ressourcer.

Lægen skal ikke skrive notater, organisere afdelingens outlook-aftaler, betale regninger, arrangere kurser eller andet administrativt. Nej, han eller hun skal snitte i patienter. Ikke fordi det ene arbejde er finere end det andet. Begge jobs er hinandens forudsætninger. Grunden er, at vi skal udnytte vores skattekroner til det yderste af respekt for borgerne, og fordi det er smart, at folk gør det, de er bedst til.

Ovenstående forekommer at være banal logik. Men det er det desværre ikke.

Jeg ved lidt om det. Som ansat på et advokatkontor har jeg et af landets mest privilegerede jobs. Ikke på grund af lønnen eller på grund af arbejdets karakter, nej. Mit job er privilegeret, fordi jeg stort set kun laver ting, jeg er specielt uddannet og derfor virkeligt god til. Hvor jeg arbejder, er det som på de fleste advokatkontorer sådan, at juristerne laver jura, og sekretærerne laver administrativt arbejde.

Det er en lykkelig opdeling for begge parter, god for bundlinjen og god for arbejdsglæden.

Man burde tage ved lære i Region Hovedstaden og andre steder i det offentlige. Måske sparer man penge på den korte bane ved at fyre det administrative personale. På den lange er det erfaringsmæssigt en katastrofe. Det er at pisse i bukserne for at holde varmen.

Når specialister sættes til arbejde, de er dårlige til, varer det ikke længe før, det slår igennem – og i sundhedsvæsenet af alle steder har vi brug for, at kvaliteten ikke dykker, her er det ikke bare en bundlinje, det går ud over. Her er det borgernes liv og velfærd, der er selve bundlinjen.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn, dvs. fornavn og efternavn.
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt.
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes.
  • Grove angreb på personer frabedes.
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten.
4 kommentarer
Vis kommentarer