Fint med hårdere straffe - men hvad med en plan?

Leif Donbæk, jurist, medlem af SF, skriver om politik, samfund og retsstof.

I de sidste dage af 2018 spyttede Justitsministeriet lovforslag ud.

De fleste handler om noget med øget straf og noget med hævnfølelsen (læs; retfærdighedsfølelse). Der er godt nok ingen, der rigtigt har snakket med ofrene, og spurgt hvad de synes - men det forekommer handlekraftigt, sådan noget med straf, og det er jo også et valgår.

I min erfaring vil ofrene hellere have bedre førte retssager fra Anklagemyndighedens side, et erstatningsssystem, der faktisk virker, og sikkerhed for, at deres voldsmænd ikke bare bliver til andres voldsmænd med 6 måneders forsinkelse. Men den slags er der ikke forsider i.

Men lad os kigge på strafdelen så. For er det ikke fornuftigt nok?

Fra min stol, som en der ofte repræsenterer ofre, er svaret umiddelbart jo. Det er ikke dumt med hårdere straffe på en række områder. Danmark er ikke et særligt land at være offer i. Ofte går mine klienter (ofrene) ikke ud af retsalen med en fornyet respekt for retsstaten, men derimod med en følelese af, at hvis de en anden gang udsættes for vold, så kommer de ikke til at foretage anmeldelse.

Hvis jeg skal være helt ærlig, og det skal man jo, når man skriver til dagspressen, så ville de fleste af dem nok, når harmen over den ofte ret milde dom er overstået, hellere have et erstatningssystem, der virker og lige så vigtigt: Sikkerhed for at den kriminelle ikke blot ender med at gøre det samme mod andre, som vedkommende har gjort mod mine klienter.

Ja, de så allerhelst en plan med systemet. Og tro mig som fast opreratør i systemet, der er på nuværende tidspunkt ikke noget, der minder om en plan.

For når vi nu er færdige med at straffe dem hårdere, hvad gør vi så, når de kommer ud af fængslet?

Jeg er vokset op i et område og gik på en folkeskole, hvor mange af mine gamle venner og bekendte enten har siddet eller stadigvæk sidder i fængsel. Uden at såre nogen unødigt, kan jeg godt afsløre, at de fleste tunge kriminelle ikke er skapeste knive i skuffen.. Nej, tværtimod, de fleste, der hænger fast i en kriminel løbebane, er nogle sørgelige skabninger. 

De kan sjældent læse meget mere end et gadeskilt, de har som regel kun en uhyre begrænset erhvervserfaring, de har ofte (mindst) et hashmisbrug, og dertil er deres netværk andre kriminelle.

Så når vi alene fokuserer på at straffe og ikke på, hvad der skal ske efter udstået straf, så skaber vi egentligt bare flere ofre. For de her gutter (og ja, det er som regel mænd) går tilbage på gaden og begår ny vold, ofte samme dag som de bliver løsladt. Det er det eneste, de kan, og uden penge på lommen og ofte med stor gæld efter retssagen, ja hvilke andre muligheder giver vi dem?

Mennesker trængt op i et hjørne er farlige, og det vi gør med den nuværende kurs, er reelt at skubbe mennesker op i er hjørne. Det forekommer naivt, når vi bagefter piver over, at de reagerer.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn, dvs. fornavn og efternavn.
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt.
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes.
  • Grove angreb på personer frabedes.
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten.
34 kommentarer
Vis kommentarer